STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
435 Chiêm Hoàng Đạt P2, Tp Vĩnh Long 500,000
436 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, p1, TPVL 200,000
437 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh LOng 100,000
438 Diì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200,000
439 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100,000
440 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
441 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 150,000
442 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
443 Trần Huỳnh Anh Thơ 100,000
444 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
445 Tiệm lưới Quang Minh 100,000
446 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50,000
447 Ông Huỳnh Văn Nửa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
448 Sáu Hòa 50,000
449 Chiị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
450 Lê Thành Trắc Taân Bình, Tân Hội 50,000
451 Nguyễn Trung Điền P5, Tp Vĩnh Long 50,000
452 Đào Duy Bè cá tân Hội 50,000
453 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
454 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
455 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
456 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
457 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
458 Xe Hoàng Đức 50,000
459 Thảo Vân, Cẩm Vân 50,000
460 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 150,000
461 Chị 5 hử tiếu P1, Tp Vĩnh Long 50,000
462 Cô Ánh P8, Tp Vĩnh Long 500,000
463 Cha Hoai, Con Ngọc TT Nhà Bè, TPHCM 100,000
464 Bà Kim Ngân Lò bún Mang Thít 50,000
465 Cô La Lê Nga Việt Kiều Mỹ 2,300,000
466 Hồng Yến, Hoàng Oanh, Tấn Dũng Tạp hóa Tấn Phát, P1, TPVL 10,000,000
467 Chú Út, Chị Phượng Vĩnh Long 2,500,000
468 Bạn xem đài 500,000
469 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
470 CXLD Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
471 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
472 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 200,000
473 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
474 Chị Dung Đồng Phú 100,000
475 Anh Sơn An Bình 50,000
476 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50,000
477 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50,000
478 Cù Thị Cẩm P3, Tp Vĩnh Long 50,000
479 Cô Thủy An Bình 50,000
480 Anh Lý An Bình 50,000
481 Cô Kim Huệ An Bình 50,000
482 Cô Ba Ba Càng 100,000
483 Chị Diễm An Bình 50,000
484 A Thái Trung Qui An Bình 50,000
485 Cô Út Ửng An Bình 50,000
486 Chị Hà ( Bán Bánh) Chợ Vĩnh Long 50,000
487 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long 100,000
488 Cô Chín P4, TP Vĩnh Long 150,000
489 Anh Trung Long Phước, Long Hồ 100,000
490 Bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 200,000
491 Cô Sáu Tiếp Nguyễn Văn Lâu 200,000
492 Tiệm đồng Hồ Quảng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100,000
493 Bà Phan Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè 100,000
494 Thiêện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
495 Bà Phạm Thị Ngân Đồng Phú, Long Hồ 2,500,000
496 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
497 Thiêện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
498 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
499 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
500 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
501 Cô Tám ( Vũng Tàu) An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
502 Ngọc Sương, Bé Phượng Nhà Bè TPHCM 100,000
503 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
504 Cô Hoồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
505 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
506 Gia đình Anh Hải ( PT Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè 100,000
507 Cô Sáu Phụng TPHCM 100,000
508 Chị Ba TRúc USA 100,000
509 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
510 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
511 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
512 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
513 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
514 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
515 Chị Ngân Mỹ Đức Tây, Cái Bè 50,000
516 Cty TNHH Vĩnh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200,000
517 Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
518 Quán nhậu Quốc Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200,000
519 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200,000
520 Diệu Quí An Thái Đông, Cái Bè 20,000
521 An Cát An Thái Đông, Cái Bè 20,000
522 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè 20,000
523 Năng Độ An Thái Đông, Cái Bè 20,000
524 Năng Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè 20,000
525 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè 50,000
526 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
527 Huỳnh Xuân Lãm An Thái Trung, Cái Bè 20,000
528 Diệu Thanh Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
529 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp 50,000
530 Cà phê Hoàng Vũ Quốc Lộ 1 A, An Thái Đông, Cái Bè 50,000
531 Nguyen Tan Luc 60,000
532 Bạn xem đài 300,000
533 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường Tp Vĩnh Long 1,000,000
534 Bà Võ Thị Hòa P2, Tp Vĩnh Long 400,000
535 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100,000
536 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100,000
537 Chị Thủy Tân Hạnh, Long Hồ 1,000,000
538 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long Trung Tín, TT Vũng Liêm 3,000,000
539 Cô Tám Cái Tàu, Đồng Tháp 2,000,000
540 Trần Thị Yến Nhi P1, Tp Vĩnh Long 200,000
541 Nguyễn Thị Hồng Vân P5, Tp Vĩnh Long 200,000
542 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 300,000
543 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
544 Thiên Bình Pt Chùa Giác Thiên 100,000
545 Giác Hạnh Pt Chùa Giác Thiên 50,000
546 Mai Cát Tường Tân Phú, P4, Tp Vĩnh Long 400,000
547 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100,000
548 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200,000
549 Văn Thố TT Vũng Liêm 50,000
550 Chin Hồng TT Vũng Liêm 100,000
551 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20,000
552 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50,000
553 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50,000
554 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50,000
555 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130,000
556 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
557 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
558 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
559 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
560 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
561 Đăng Khoa, Lan Thanh Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40,000
562 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100,000
563 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
564 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây 50,000
565 Đoàn Thị Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
566 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
567 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
568 Đoàn Thúy Thảo Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
569 Huỳnh Anh Thư, Ngyuễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100,000
570 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng Liêm 50,000
571 Phật tử Chùa Phước Thọ TT Vũng Liêm 20,000
572 Quầy sách Hồng Nhi Trung Ngãi, Vũng Liêm 200,000
573 Bánh kem Thảo An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
574 Văn Vĩnh Phúc Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
575 ĐTDĐ Minh Hiếu Trung Ngãi, Vũng Liêm 100,000
576 Shop quần áo Cô Hoa Trung Ngãi, Vũng Liêm 100,000
577 Quán cà phê Bảy Tỷ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
578 Quán bún bò Huế Mỹ Mỹ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
579 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú 100,000
580 Trần Thị Đầy cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
581 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
582 Pt Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
583 Giáo Khanh 50,000
584 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
585 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
586 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
587 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
588 Nguyễn Thị Bê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
589 Trần Kim Thắm Tân Bình, Tân Hội 50,000
590 Ông Đặng văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
591 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
592 Trạm y Tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
593 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
594 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
595 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp 50,000
596 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
597 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
598 Gia đình Linh Phương 50,000
599 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước 100,000
600 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
601 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
602 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50,000
603 Tấn Thành (lò rèn) Long An 50,000
604 Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
605 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
606 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
607 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
608 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
609 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
610 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
611 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
612 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
613 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá,Kiên Giang 50,000
614 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
615 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
616 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
617 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
618 Tiệm thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
619 Chú Út (Hai Nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
620 Bùi Thành Nam Nhơn Bình, Trà Ôn 200,000
621 Ngô Thị Tuyết (bán cá) TT Tam Bình 50,000
622 Thi, Tiến TT Tam Bình 100,000
623 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
624 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
625 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
626 Võ Mạnh Lương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
627 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
628 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150,000
629 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
630 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
631 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 100,000
632 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100,000
633 Võ Thị Tạo TT Tam Bình 100,000
634 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250,000
635 Sáu Vinh, Bảy Tỷ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
636 Bé + Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
637 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
638 Cô Ngân Tam Bình 100,000
639 Cô Lĩnh Tam Bình 100,000
640 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
641 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
642 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
643 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
644 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Vũng Liêm 100,000
645 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
646 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
647 Lê Thị yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
648 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
649 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Chùa Phật NGọc Xá Lợi 100,000
650 Ông Nguyễn Thành Hổ Taân An Luông 50,000
651 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Hòa Lộc, Tam Bình 100,000
652 VLXD Quốc Hội 50,000
653 Trần Văn Bảy ( bí Thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
654 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
655 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
656 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
657 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
658 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
659 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
660 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
661 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100,000
662 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100,000
663 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
664 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
665 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
666 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
667 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
668 Ban trị sự PGHH Tân Quới, Bình Tân 600,000
669 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100,000
670 Ông Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng TT Tam Bình 50,000
671 Trần Minh Trí Trà Côn 50,000
672 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn 50,000
673 Trần Minh Vũ Trà Côn 100,000
674 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
675 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50,000
676 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50,000
677 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
678 Nguyễn Thị Hợp TT Tam Bình 50,000
679 Trần Anh Tuấn Trà Côn 50,000
680 Trần Thị Mỹ Yến Trà Côn 50,000
681 Baà Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TPHCM 600,000
682 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50,000
683 Bạn xem đài 100,000
684 Cửa hàng nội thất xem hoa Song Phú, Tam Bình 100,000
685 Đổ Thị Thủy TX Long Mỹ, Hậu Giang 200,000
686 Lê Bạch Hòa Bình Tân 200,000
687 Lý Thị Dứng 18/1 K9, TRà Ôn 100,000
688 Uốn tóc Gia Hân Song Phú, Tam Bình 200,000
689 Võ Thị Kiều 50,000
690 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Tam BÌnh 100,000
691 Nguyeễn Thị Ngọc Nga TPHCM 500,000
692 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
693 Bạn xem đài Tân Hạnh, Long Hồ 1,000,000
694 Lê Thị Thu Quang Hòa Ninh 100,000
695 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
696 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
697 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
698 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
699 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
700 Cô Nam Calli 100,000
701 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
702 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
703 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
704 Gia đình Ông Sáu Ký P9, Tp Vĩnh Long 200,000
705 Nguyễn Lê Thảo Lan P5, Tp Vĩnh Long 300,000
706 Gđ Ông Bà Sáu Em P2, Tp Vĩnh Long 600,000
707 Bà Từ P4, TP Vĩnh Long 200,000
708 Trường Ngọc P4, TP Vĩnh Long 50,000
709 Bạn xem đài Thaạnh Quới, Long Hồ 100,000
710 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, p1, TPVL 50,000
711 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ 100,000
712 Đặng Thị Thu Vân Thanh Đức, Long Hồ 100,000
713 Đặng Kim Tuyền Thanh Đức, Long Hồ 100,000
714 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
715 Bà Trần Cao Phương Thao 100,000
716 Vo Thanh Tam 2,000,000
717 Le Thi Cam Nhung 500,000
718 Trinh Nguyen Thị Bang 200,000
719 Võ Thị Mỹ Linh Cty Pepsico Chi nhánh Cần Thơ 200,000
720 Nguyen Thi My Le 500,000
721 Nguyen Tan Luc 60,000
722 Baạn xem đài 100,000
723 Dung Hà Đại Lý Thức ăn Thanh Lưu 700,000
724 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
725 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
726 Nguyễn Thiị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 50,000
727 Kim Ngọc P3, Tp Vĩnh Long 50,000
728 Chú Hai Xuân 200,000
729 Nguyễn Thị Mai Tân Hạnh, Long Hồ 100,000
730 Khả Vy P1, TPVL 50,000
731 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50,000
732 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
733 Ồn Lê Văn Thưởng Đồng Tháp 50,000
734 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước 50,000
735 Ông Nguyễn Văn Dậu P2, Tp Vĩnh Long 50,000
736 Ông Bà Năm Xây Vĩnh Long 50,000
737 Yến Trâm Trường An 50,000
738 Trần Thanh Bình Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng 100,000
739 Cao Thị Hồng Diễm Long Đức 200,000
740 Nhã Khương Bảo hiểm Vĩnh Long 400,000
741 Baạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 200,000
742 39 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 680,000
742a Thượng tọa thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
743 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
744 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
745 Thầy thích tâm P Chùa Phước Huệ, P5, Long Hồ 600,000
746 Bà Tư Cầu Ông Me 100,000
747 Bà Năm Cầu Ông Me 200,000
748 Ông Bữu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100,000
749 Phi Phi, Phi Vân P5, Tp Vĩnh Long 100,000
750 Chị Huyền ( Con Bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long 200,000
751 Lý Thị Dứng Vĩnh Long 100,000
752 Võ Thị Kiều 50,000
753 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào 100,000
754 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 500,000
755 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ 1,000,000
756 Bạn xem đài 200,000
757 Hồ Thanh Quan 50,000
758 Anh HÙng P1, Tp Vĩnh Long 100,000
759 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *