Bà con nông dân ở xã Phước Hậu, huyện Long Hồ có truyền thống xản xuất rau màu với nhiều chủng loại đa dạng. Năm 2006, Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn Phước Hậu được thành lập. Các hộ sản xuất liên kết canh tác theo quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *