STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
253 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
254 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
255 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
256 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long  200.000
257 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long 600.000
258 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
259 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
260 Nguyen Ho Phuong Thu 200.000
261 Thang  100.000
262 Phan Hieu Trung 100.000
263 Phan Hieu Trung  100.000
264 Phan Hieu Trung 100.000
265 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
266 Soai, Tran, Bao, Ngoc, Khoi 1.000.000
267 Ngụy Khả Doanh P4, TP Vĩnh Long 500.000
268 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, TP VĨnh Long 150.000
269 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, TP VĨnh Long 150.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *