STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
3923 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
3924 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
3925 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
3926 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3927 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
3928 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
3929 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3930 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn          50.000
3931 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3932 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
3933 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3934 Bích Chi USA        200.000
3935 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long          50.000
3936 Võ Thị Tạo TT Tam Bình        100.000
3937 Chú Nhiệm TT Tam Bình          50.000
3938 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình        100.000
3939 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình          50.000
3940 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình        100.000
3941 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân        100.000
3942 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân          50.000
3943 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          20.000
3944 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          50.000
3945 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan          50.000
3946 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình        100.000
3947 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình          50.000
3948 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
3949 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
3950 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
3951 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
3952 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
3953 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn        100.000
3954 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
3955 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
3956 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn          20.000
3957 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
3958 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3959 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3960 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3961 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3962 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3963 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3964 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3965 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3966 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3967 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3968 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3969 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
3970 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
3971 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn 100.000
3972 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3973 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
3974 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 200.000
3975 Bùi Tấn Quí Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
3976 Bùi Minh Thư, Bùi Quang Thiện Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
3977 Cô Thoa Chi cục Thuế TT Tam Bình 100.000
3978 Chú Thành TT Tam Bình 100.000
3979 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 200.000
3980 Hiếu, Dũng Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
3981 Nguyễn Tiến Phát, Tiến Phú TT Tam Bình 200.000
3982 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100.000
3983 Lê Quốc Trung, Lê Tâm Như P4, TP Vĩnh Long 200.000
3984 Nguyễn Mỹ Ngọc, Mỹ Tiên Phú Quới, Long Hồ 100.000
3985 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
3986 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân 500.000
3987 Phạm Nguyên Khánh Linh Trường THCS Cái Ngang, Tam BÌnh 50.000
3988 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
3989 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
3990 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
3991 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP Vĩnh Long 200.000
3992 Phan Thị Ngọc Sương P4, TP Vĩnh Long        400.000
3993 Khánh Vân Luân Đôn      250.000
3994 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3995 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3996 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3997 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3998 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3999 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4000 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
4001 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4002 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 100.000
4003 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4004 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4005 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4006 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4007 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4008 Trần Ánh Ngọc ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4009 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 40.000
4010 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 40.000
4011 Nguyễn Thị Bích Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4012 Chị Huỳnh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4013 Mai Thị Vũ ấp 3, Hòa Thạnh 50.000
4014 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4015 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4016 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4017 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4018 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4019 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4020 Nguyễn Thị Cẩm Nga ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4021 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4022 Nguyễn Thị Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4023 Uyên Thi (bán tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4024 Cô Nhạn (bán dép) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4025 Café 479 Trung Thành, Vũng Liêm 50.000
4026 Hùng (rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4027 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4028 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4029 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4030 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4031 Huyỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long 50.000
4032 Điền Khương TT Long Hồ 500.000
4033 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, TP Vĩnh Long      580.000
4034 Trương Nhựt Khôi P5, TP Vĩnh Long        50.000
4035 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
4036 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        200.000
4037 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
4038 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4039 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4040 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4041 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4042 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4043 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4044 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4045 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh        200.000
4046 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh        100.000
4047 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          50.000
4048 Bạn xem đài Tây Ninh          50.000
4049 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long          50.000
4050 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
4051 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
4052 Liên Huỳnh USA      100.000
4053 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        100.000
4054 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
4055 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
4056 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
4057 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long        50.000
4058 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long          50.000
4059 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
4060 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
4061 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long        50.000
4062 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          50.000
4063 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long        40.000
4064 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội        20.000
4065 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4066 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4067 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4068 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4069 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4070 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4071 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4072 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4073 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4074 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4075 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4076 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4077 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4078 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long        20.000
4079 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long        20.000
4080 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long        20.000
4081 Vân Bền Chợ Vĩnh Long        20.000
4082 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long          20.000
4083 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
4084 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long        20.000
4085 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4086 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4087 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4088 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4089 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4090 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4091 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4092 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4093 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4094 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4095 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
4096 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội      200.000
4097 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân      100.000
4098 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm      100.000
4099 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long        50.000
4100 Diệp Gia Trung Hiếu, Vũng Liêm  2.000.000
4101 Quầy sách Hồng Nhi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm        200.000
4102 ĐTDĐ Minh Hiếu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm        100.000
4103 Văn Vĩnh Phúc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
4104 Quán café Bảy Tỷ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
4105 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
4106 Bé Phạm Hữu Huân Trường tiểu học Nguyễn Văn Thời, Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
4107 Bánh kem Thảo An Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
4108 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
4109 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
4110 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
4111 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
4112 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
4113 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
4114 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long        50.000
4115 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
4116 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
4117 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
4118 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
4119 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
4120 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
4121 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
4122 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
4123 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
4124 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
4125 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4126 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
4127 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4128 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4129 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4130 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
4131 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
4132 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
4133 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
4134 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
4135 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
4136 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
4137 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
4138 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
4139 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
4140 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
4141 Nguyễn Văn Nha ( bán meo nấm rơm) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4142 Cường, Duyên ( vựa heo) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4143 Phương, Dung Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4144 Anh Hai Sơn Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4145 Cô Châu ( bán nấm rơm) Chợ Vũng Liêm 100.000
4146 Cô Phụng Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4147 Chị Hằng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4148 VLXD Bông Hồng Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4149 Cây xăng Trung Cường Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
4150 Đặng Thị Kim Hoa
( bán đồ gia dụng)
Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
4151 Nguyễn Khoa Đăng ( bán meo nấm rơm) Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
4152 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên        200.000
4153 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên        100.000
4154 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
4155 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Đồng Tháp 200.000
4156 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
4157 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
4158 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
4159 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
4160 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4161 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4162 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4163 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4164 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
4165 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
4166 Nguyễn Võ Đăng Khoa,
Nguyễn Võ Hải Yến
Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
4167 Anh Phước ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình 200.000
4168 Nguyễn Thị Nhung ấp 6, Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
4169 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
4170 Gia đình Bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 400.000
4171 Nguyễn Hoàng Anh P4, TP Vĩnh Long 100.000
4172 Bà Hai P8, TP Vĩnh Long        400.000
4173 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long      250.000
4174 Nhóm phật tử chùa Giác Thiên P4, TP Vĩnh Long 470.000
4175 Minh Sang Trường An 100.000
4176 Chau Minh Toan 100.000
4177 Bạn xem đài 500.000
4178 Bạn xem đài 500.000
4179 Co Tran Kim Chi Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 500.000
4180 Tran Quoc Vu 100.000
4181 Nguyen Thanh Hoai Bao 100.000
4182 Tran Thi Viet Huong 50.000
4183 Tuấn Tú, Phúc Châu, Phúc Vinh P4, TP Vĩnh Long 300.000
4184 Vu Duc Vinh 500.000
4185 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
4186 Le Thi Le 100.000
4187 Pham Muoi 500.000
4188 Bạn xem đài 500.000
4189 Bạn xem đài 200.000
4190 Ngo Thuy Thu Thanh 100.000
4191 Ho Tran 110.000
4192 Nguyen Thi My Duyen 2.000.000
4193 Hoang Hoang 100.000
4194 Ly The Van 500.000
4195 Nguyen Ngoc Huong 500.000
4196 Nguyen Thanh Hoai Bao 100.000
4197 Nguyen Thanh Hai 200.000
4198 Dang Thanh Vu 500.000
4199 Nguyen Thi Hong Cam 200.000
4200 Huynh Cong Dinh 200.000
4201 Nguyen Van Ro 200.000
4202 Nguyen Hoang Phuc 50.000
4203 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
4204 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
4205 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
4206 Tran Thi Tuyet Ngoc 200.000
4207 Nguyen Ho Thao Trang 50.000
4208 Phan Thi Anh Tuyet 100.000
4209 Quach Thi Tu 100.000
4210 Quach Thi Tu 50.000
4211 Nguyen Phuoc Tuong 300.000
4212 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Long Hồ 400.000
4213 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
4214 Hà Thanh Nhớ Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
4215 Đặng Ngọc BÌnh Long Tân, Long An, Long Hồ 100.000
4216 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
4217 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên hưu Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
4218 Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THCS Long An , Long Hồ 100.000
4219 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
4220 Nguyễn Minh Thành Hậu Thành, Long An, Long Hồ 100.000
4221 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
4222 Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THCS Long An, Long Hồ 100.000
4223 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên Trường THPT Phạm Hùng, Long Hồ 100.000
4224 Ông Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
4225 Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
4226  Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50.000
4227 Lương Văn Mười Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
4228 Nguyễn Thị Thúy Quyên Trường mầm non TT Long Hồ 50.000
4229 Nguyễn Văn Tuấn Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50.000
4230 Hà Văn Thuận P1, TP Vĩnh Long        200.000
4231 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long        200.000
4232 Hà Phước Vinh Q 7, TP Hồ Chí Minh        200.000
4233 Phan Hiền Minh Lớp 12 Toán Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 200.000
4234 Phạm Duy Anh Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 100.000
4235 Phạm Huỳnh Như Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 100.000
4236 Trương Bảo Ngọc Phước Long, Lộc Hòa, Long Hồ 100.000
4237 Phạm Thành Liêm P8, TP Vĩnh Long 50.000
4238 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
4239 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ 100.000
4240 Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
4241 Cô Bảy Nâu An Bình, Long Hồ        50.000
4242 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ        50.000
4243 Cô Ẩn An Bình, Long Hồ        50.000
4244 Cô Hằng An Bình, Long Hồ        50.000
4245 Cô Quận An Bình, Long Hồ        50.000
4246 Cô Thủy An Bình, Long Hồ        50.000
4247 Chị Dung P5, TP Vĩnh Long      100.000
4248 Cô Điệp Hòa Ninh, Long Hồ        50.000
4249 Cô Một An Bình, Long Hồ        50.000
4250 Bé Lê Mai An Bình, Long Hồ        50.000
4251 Anh Sơn An Bình, Long Hồ        50.000
4252 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình      100.000
4253 Nguyen Minh Tri        40.000
4254 Mai Thi Ngoc Anh      200.000
4255 Cửa hàng máy tính Quốc Huy Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long      100.000
4256 Hà Vinh Phát  Cái Bè, Tiền Giang        50.000
4257 Phan Thanh Thủy, Phan Hữu Chí 1782 Vĩnh Lộc      800.000
4258 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long 400.000
4259 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long 200.000
4260 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long 50.000
4261 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long 50.000
4262 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
4263 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
4264 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
4265 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long        100.000
4266 Tập thể Cali        100.000
4267 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
4268 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
4269 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
4270 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
4271 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 400.000
4272 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, TP Vĩnh Long        200.000
4273 Nguyen Tuyet Bang        100.000
4274 Phan Duc Binh     1.000.000
4275 Duong Thi My Dat        100.000
4276 Pham Ngoc Hieu        200.000
4277 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn Văn Thiệt        100.000
4278 Huynh Quoc Nam        100.000
4279 Bạn xem đài        100.000
4280 Tran Thien Quyen        200.000
4281 Trần Thị Bích Liễu, Bùi Trọng Duy Mỹ Đức Tây, Cái Bè        200.000
4282 Vân Anh Phước Hậu, Long Hồ        200.000
4283 Bạn xem đài TP Vĩnh Long        200.000
4284 Bạn xem đài TP Vĩnh Long        200.000
4285 Ông Tuấn Long, bà Liên Anh P2, TP Vĩnh Long        200.000
4286 Chú Chí Nguyên P2, TP Vĩnh Long        200.000
4287 Chị Hương, Chị Phương P2, TP Vĩnh Long        200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *