Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *