STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
436 Dang Nguyet Minh 100.000
437 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
438 Ông Trần Ngọc Khánh, bà Nguyễn Thị Kế Chánh An, Mang Thít      800.000
439 Trần Quang Minh Lớp 12 Văn TRường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 160.000
440 Trần Phúc Vinh Lớp Thỏ Ngọc 4, Trường Tiểu học Ngôi Sao 160.000
441 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang      100.000
442 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang      100.000
443 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau  2.500.000
444 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long        100.000
445 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long        100.000
446 Bạn xem đài TP Vĩnh Long  1.200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *