STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
6496 Nguyen Lam Van Tuong                   10.000
6497 Pham Cong Trang            1.000.000
6498 Co Ngoc Huong TP Hồ Chí Minh 2.000.000
6499 Phung Trong Tien                 100.000
6500 Bạn xem đài                 100.000
6501 Bạn xem đài                 100.000
6502 Tran Cong Minh                   50.000
6503 Le Thi Le                 100.000
6504 Le Kieu Diem Trang                 200.000
6505 Bạn xem đài                 500.000
6506 Nguyen Thi My Dung              2.000.000
6507 Nguyen Dang Minh Hoang                 200.000
6508 Cao Thi Bong                 100.000
6509 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang                   50.000
6510 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long            1.000.000
6511 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang                   50.000
6512 Bác sĩ Quang Tuyền P4, TP Vĩnh Long               400.000
6513 Nguyen Thi Hoang Trang               200.000
6514 Nguyen Tuyet Bang               100.000
6515 Tinh Thang               100.000
6516 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
6517 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
6518 Liên Huỳnh USA               100.000
6519 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 100.000
6520 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
6521 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
6522 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
6523 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                 50.000
6524 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long                   50.000
6525 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
6526 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
6527 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long                 50.000
6528 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   50.000
6529 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long                 40.000
6530 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội                 20.000
6531 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6532 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6533 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6534 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6535 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6536 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6537 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6538 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6539 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6540 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6541 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6542 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6543 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
6544 Loan An Tân Hội, TP Vĩnh Long                   20.000
6545 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long                   20.000
6546 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long                   20.000
6547 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long                   20.000
6548 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long                 20.000
6549 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long                 20.000
6550 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long                 20.000
6551 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long                 20.000
6552 Vân Bền Chợ Vĩnh Long                 20.000
6553 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
6554 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
6555 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
6556 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
6557 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
6558 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
6559 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
6560 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
6561 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
6562 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
6563 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
6564 Café Ngọc Mai Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
6565 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội               200.000
6566 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân               100.000
6567 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm               100.000
6568 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                 50.000
6569 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
6570 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long            2.000.000
6571 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
6572 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 400.000
6573 Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long                 50.000
6574 Lâm Vân Phi Tân Hội, TP Vĩnh Long                 50.000
6575 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long 500.000
6576 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 3.000.000
6577 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
6578 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
6579 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
6580 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long                 50.000
6581 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
6582 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
6583 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
6584 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
6585 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
6586 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6587 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6588 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
6589 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
6590 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
6591 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
6592 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
6593 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6594 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
6595 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6596 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6597 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6598 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
6599 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
6600 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
6601 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
6602 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
6603 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
6604 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
6605 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
6606 Phú Trọng, Phú Ngọc Chánh An, Mang Thít 50.000
6607 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
6608 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
6609 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
6610 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 150.000
6611 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 150.000
6612 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 200.000
6613 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
6614 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
6615 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
6616 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
6617 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
6618 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
6619 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
6620 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh                 200.000
6621 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                 100.000
6622 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   50.000
6623 Bạn xem đài Tây Ninh                   50.000
6624 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                   50.000
6625 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long               300.000
6626 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ               100.000
6627 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình               100.000
6628 Cô Huệ Tâm An Bình, Long Hồ                 50.000
6629 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                 50.000
6630 Cô Thủy An Bình, Long Hồ                 50.000
6631 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ               100.000
6632 Nguyễn Công Nho số 2 Nguyễn Thái Học, P1, TP Vĩnh Long 100.000
6633 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6634 Nhóm bạn Thiện Duyên                 750.000
6635 Nhu Thi Thanh Thuy Đồng Phú, Bình Phước            1.000.000
6636 Anh Tuấn, Việt Cường TT Trà Ôn               400.000
6637 Huynh Cong Dinh               100.000
6638 Nguyen Hoang Phuc                 50.000
6639 Luong Anh Tuan            1.000.000
6640 Nguyen Lam Van Tuong                 10.000
6641 Cô Loan Q1, TP Hồ Chí Minh               400.000
6642 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TP Vĩnh Long               100.000
6643 Phan Thanh Thủy, Phan Hữu Chí 1782 Vĩnh Lộc               800.000
6644 Bạn xem đài                 50.000
6645 Nguyen Thi Tuyet Trinh               500.000
6646 Tran Thị Tuyet Ngoc               200.000
6647 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                 100.000
6648 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                 100.000
6649 Bạn xem đài P9, TP Vĩnh Long 300.000
6650 Bà Kim Ngân Mang Thít                 150.000
6651 Ngọc Trang Giáo viên Trường mầm non P8, TP Vĩnh Long 150.000
6652 Chai Hoai, Con Kim Ngọc TT Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 300.000
6653 Bạn xem đài Trà Côn, Trà Ôn 500.000
6654 Bạn xem đài Cái Bè, Tiền Giang                 400.000
6655 Hồng Châu                 200.000
6656 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
6657 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
6658 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long                 100.000
6659 Tập thể Cali                 100.000
6660 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6661 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
6662 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                   50.000
6663 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                   50.000
6664 Gia đình ông bà Sáu Em P2, TP Vĩnh Long              1.000.000
6665 Bà Hai P8, TP Vĩnh Long 400.000
6666 Phan Hiền Minh Lớp 12 Toán Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 200.000
6667 Phạm Duy Anh Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 100.000
6668 Phạm Huỳnh Như Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 100.000
6669 Trương Bảo Ngọc Phước Long, Lộc Hòa, Long Hồ 100.000
6670 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long                 100.000
6671 Châu Huệ Linh K3, P3, TP Vĩnh Long                 100.000
6672 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
6673 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6674 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6675 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6676 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6677 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6678 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6679 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
6680 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6681 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 100.000
6682 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6683 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6684 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6685 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6686 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6687 Trần Ánh Ngọc ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6688 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 40.000
6689 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 40.000
6690 Nguyễn Thị Bích Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6691 Chị Huỳnh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6692 Mai Thị Vũ ấp 3, Hòa Thạnh 50.000
6693 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6694 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6695 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6696 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6697 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6698 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6699 Nguyễn Thị Cẩm Nga ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6700 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6701 Nguyễn Thị Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6702 Uyên Thi (bán tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6703 Cô Nhạn (bán dép) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6704 Café 479 Trung Thành, Vũng Liêm 50.000
6705 Hùng (rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6706 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6707 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6708 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6709 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
6710 Lý Thị Kiều Oanh Trường tiểu học A, TT Long Hồ 100.000
6711 Phạm Thanh Hùng Trường tiểu học A, TT Long Hồ 100.000
6712 Nguyễn Hoàng Anh P4, TP Vĩnh Long 100.000
6713 Quầy sách Hồng Nhi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                 200.000
6714 ĐTDĐ Minh Hiếu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                 100.000
6715 Văn Vĩnh Phúc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                   50.000
6716 Quán café Bảy Tỷ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                   50.000
6717 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                   50.000
6718 Bé Phạm Hữu Huân Trường tiểu học Nguyễn Văn Thời, Trung Ngãi, Vũng Liêm                   50.000
6719 Bánh kem Thảo An Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                   50.000
6720 Cửa hàn ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ                 100.000
6721 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ                 100.000
6722 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít                 100.000
6723 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm                 200.000
6724 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 100.000
6725 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 100.000
6726 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 200.000
6727 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
6728 Út Nga Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
6729 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
6730 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
6731 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm               500.000
6732 Võ Văn Tua Tiệm Giang Ký, Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                 100.000
6733 Huỳnh Xuân Mỹ Tiệm Giang Ký, Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                 100.000
6734 Tạp hóa Ngân Lượng Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 100.000
6735 Quán chay Thanh Tịnh TT Vũng Liêm                 100.000
6736 Cô Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít                 200.000
6737 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ                 100.000
6738 Trần Thị Hồng Yến Long An, Long Hồ               100.000
6739 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ                   50.000
6740 Nguyễn Thị Hạnh Chợ Long Hiệp, Long Hồ                   50.000
6741 Lê Thanh Liêm P8, TP Vĩnh Long 1.000.000
6742 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *