STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
3324 Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm 300.000
3325 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TP Vĩnh Long 2.000.000
3326 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long 200.000
3327 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
3328 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long                 100.000
3329 Lương Chánh Huy, Lí Li P4, TP Vĩnh Long                 200.000
3330 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long                 300.000
3331 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long                   50.000
3332 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long                 250.000
3333 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ                 400.000
3334 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TP Vĩnh Long 1.000.000
3335 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
3336 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
3337 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
3338 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
3339 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                 50.000
3340 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TPVL                   50.000
3341 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
3342 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
3343 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
3344 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                 50.000
3345 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội                 20.000
3346 Liên Huỳnh USA               100.000
3347 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3348 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3349 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3350 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3351 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3352 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3353 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3354 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3355 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3356 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3357 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3358 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3359 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                 20.000
3360 Phương Quỳnh P4, Tp Vĩnh Long                 20.000
3361 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long                 20.000
3362 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long                 20.000
3363 Vân Bền Chợ Vĩnh Long                 20.000
3364 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long                 40.000
3365 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long                   20.000
3366 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long                   20.000
3367 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long                 20.000
3368 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
3369 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
3370 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
3371 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
3372 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
3373 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
3374 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
3375 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 100.000
3376 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
3377 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
3378 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   50.000
3379 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   20.000
3380 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long                   20.000
3381 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội               200.000
3382 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân               100.000
3383 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm               100.000
3384 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                 50.000
3385 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 150.000
3386 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 200.000
3387 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 150.000
3388 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
3389 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh                 200.000
3390 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                 100.000
3391 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                 200.000
3392 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
3393 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
3394 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
3395 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
3396 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   50.000
3397 Bạn xem đài Tây Ninh                   50.000
3398 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
3399 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3400 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3401 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3402 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3403 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3404 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
3405 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
3406 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
3407 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè 50.000
3408 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3409 Phạm Văn Ngôn An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3410 Mai Thị Lập An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3411 Phạm Trúc Linh An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3412 Bùi Thanh Phong An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3413 Trúc Xuân An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
3414 Mai Hương Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3415 Cô Cúc Campuchia 200.000
3416 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
3417 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
3418 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm               100.000
3419 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
3420 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3421 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                 50.000
3422 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                 50.000
3423 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3424 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                 50.000
3425 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3426 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
3427 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3428 Bích Chi USA               200.000
3429 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                 50.000
3430 Võ Thị Tạo TT Tam Bình               100.000
3431 Chú Nhiệm TT Tam Bình                 50.000
3432 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình               100.000
3433 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                 50.000
3434 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình               100.000
3435 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân               100.000
3436 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                 50.000
3437 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                 20.000
3438 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                 50.000
3439 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                 50.000
3440 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình               100.000
3441 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                 50.000
3442 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
3443 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
3444 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
3445 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
3446 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                 50.000
3447 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn               100.000
3448 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
3449 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                 50.000
3450 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                 20.000
3451 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                 50.000
3452 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3453 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3454 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3455 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3456 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3457 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
3458 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
3459 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
3460 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
3461 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3462 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3463 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
3464 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3465 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
3466 Vũ Phong TT Tam Bình 200.000
3467 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
3468 Vựa cám Khánh Nhân Loan Mỹ 100.000
3469 Tiệm kiếng Bảy Chiên TT Tam Bình 100.000
3470 Chú Mến TT Tam Bình 100.000
3471 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3472 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3473 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
3474 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
3475 Cô Thảo Trà Côn 50.000
3476 Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Lâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
3477 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
3478 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
3479 Cô Ngân TT Tam Bình 100.000
3480 Cô Lĩnh TT Tam Bình 100.000
3481 Ban trị sự PGHH Tân Quới 500.000
3482 Bùi Ngọc Thậm TT Tam Bình 100.000
3483 Nguyễn Đăng Thảo TT Tam Bình 100.000
3484 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình 100.000
3485 Trần Minh Vũ Trà Côn 100.000
3486 Trần Nhật Minh Trà Côn 50.000
3487 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn 50.000
3488 Phạm Nguyên Khánh Linh Trường THCS Cái Ngang, Tam BÌnh 50.000
3489 Cô Tuyết TT Tam Bình 100.000
3490 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
3491 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
3492 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
3493 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
3494 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
3495 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
3496 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
3497 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
3498 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
3499 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
3500 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
3501 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long                 50.000
3502 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
3503 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
3504 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
3505 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
3506 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
3507 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
3508 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
3509 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
3510 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
3511 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
3512 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3513 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
3514 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
3515 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3516 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3517 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
3518 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
3519 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
3520 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
3521 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
3522 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
3523 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
3524 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
3525 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
3526 Bạn xem đài Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 400.000
3527 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Khóm 2, TT Cái Nhum, Mang Thít                 200.000
3528 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít                 200.000
3529 Lý Thị Ngọc Mai P4, Tp Vĩnh Long 200.000
3530 Lê Thu Thảo P2, TP Vĩnh Long 100.000
3531 Quầy thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
3532 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít                 200.000
3533 Đinh Hữu Thường Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
3534 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
3535 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội, Mang Thít 200.000
3536 Gia đình Sáu Huyền P4, Tp Vĩnh Long                 400.000
3537 Bình (bia) P4, Tp Vĩnh Long                 400.000
3538 Bạn xem đài Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai                 400.000
3539 Huỳnh Thị Dung Chợ số 2, Tân Long, Mang Thít                 200.000
3540 Lê Thanh Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít                 200.000
3541 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít                   80.000
3542 Bạn xem đài Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
3543 Cô Út TP Vĩnh Long 100.000
3544 Lý Thị Hồng Hoa Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
3545 Lý Thị Hồng Mai Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
3546 Huynh Quoc Nam 100.000
3547 Ba Truong Thi Tuong            3.000.000
3548 Co Mao TT Long Hồ               300.000
3549 Vu Duc Vinh               500.000
3550 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang                 50.000
3551 Le Thanh Thuan Tích Thiện, Trà Ôn               150.000
3552 Le Thi Le               100.000
3553 Nguyen Thi My Duyen 1.000.000
3554 Nguyen Duc Tai 100.000
3555 Tran Thi Viet Huong 50.000
3556 Chau Minh Toan 100.000
3557 Tran Thi Tuyet Ngoc 200.000
3558 Do Thach Kim 200.000
3559 Phung Trong Tien 100.000
3560 Bạn xem đài 100.000
3561 Mai Thi Ngoc Anh 200.000
3562 Dang Nguyet Minh 200.000
3563 Hoang Hoang 100.000
3564 Bạn xem đài 50.000
3565 Ly The Van TP Hồ Chí Minh 500.000
3566 Dang Thanh Vu TP Hồ Chí Minh 500.000
3567 Cô Huỳnh Thị Lạc Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 800.000
3568 Tinh Thang 100.000
3569 Vo Hoang Nguyen 50.000
3570 Nguyen Thi Thu Xuan 500.000
3571 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên                 200.000
3572 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên                 100.000
3573 Cô Danh, Hiển P8, TP VĨnh Long               200.000
3574 Cô Mười, Hiền, Dung P8, TP VĨnh Long               200.000
3575 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long               300.000
3576 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ               100.000
3577 Chị Huệ bán sữa đậu nành phà An Bình, Long Hồ               100.000
3578 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                 50.000
3579 Cô Huệ Tâm An Bình, Long Hồ                 50.000
3580 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long                 200.000
3581 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ                 50.000
3582 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2.400.000
3583 Chị Kim Mão P9, TP Vĩnh Long 100.000
3584 Chị Diệu Hiền P9, TP Vĩnh Long 150.000
3585 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
3586 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
3587 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
3588 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long                 100.000
3589 Tập thể Cali                 100.000
3590 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
3591 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
3592 Hoàng Huy, Minh Anh Tp Vĩnh Long               100.000
3593 Chị Hà ( bán bánh) Tp Vĩnh Long               100.000
3594 Gia Quân, Gia Hân Tp Vĩnh Long               100.000
3595 Dương Liễu Tp Vĩnh Long               100.000
3596 Nguyễn Lê Vân Anh Tp Vĩnh Long               100.000
3597 Năm Lan Tp Vĩnh Long               100.000
3598 Trang Hòa Tp Vĩnh Long               100.000
3599 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre               100.000
3600 Lê Minh Phúc Tp Vĩnh Long                 50.000
3601 Nguyễn Trung Bảo Tp Vĩnh Long                 50.000
3602 Anh Cường Tp Vĩnh Long                 50.000
3603 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, Tp Vĩnh Long                 50.000
3604 Phú Trọng, Phú Ngọc Chánh An, Mang Thít 50.000
3605 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
3606 Lê Thanh Liêm 30 Đinh Tiên Hoàng, P8, TP Vĩnh Long 200.000
3607 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long 50.000
3608 Bé Kitty Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long                 200.000
3609 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
3610 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
3611 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
3612 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
3613 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
3614 Nguyen Thi Nhu Quynh 100.000
3615 Ha Vinh Phat 50.000
3616 Huynh Cong Dinh 100.000
3617 Le Nguyen Tuyet Nhi 100.000
3618 Nguyen Minh Tri 40.000
3619 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long 100.000
3620 Ngo Xuan Dang 500.000
3621 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
3622 Nguyen Hoang Phuc 50.000
3623 Tran Hoang Thien Phuc 200.000
3624 Cô Nguyệt Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *