STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
187 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long  200.000
188 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ  400.000
189 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
190 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
191 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
192 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
193 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
194 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
195 Cô Huỳnh Thị Lạc Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 800.000
196 Bé Phúc Vinh, Phúc Châu, Tuấn Tú P4, TP VĨnh Long 100.000
197 Dang Nguyet Minh 100.000
198 Huynh Chi Cong 500.000
199 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000
200 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
201 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
202 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
203 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
204 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
205 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
206 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
207 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
208 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *