STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
3007 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
3008 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
3009 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
3010 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
3011 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                    50.000
3012 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long                     50.000
3013 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
3014 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
3015 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
3016 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                    50.000
3017 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội                    20.000
3018 Liên Huỳnh USA                 100.000
3019 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3020 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3021 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3022 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3023 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3024 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3025 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3026 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3027 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3028 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3029 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3030 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3031 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long                    20.000
3032 Phương Quỳnh P4, Tp Vĩnh Long                    20.000
3033 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long                    20.000
3034 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long                    20.000
3035 Vân Bền Chợ Vĩnh Long                    20.000
3036 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long                    40.000
3037 Cô Ánh Tân Hòa                     20.000
3038 Tuyết Nhung Tân Hội                     20.000
3039 Út Liễu Tân Bình                    20.000
3040 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                    20.000
3041 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                    20.000
3042 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                    20.000
3043 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                    20.000
3044 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                    20.000
3045 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                    20.000
3046 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                     20.000
3047 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                   100.000
3048 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                     20.000
3049 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                     20.000
3050 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                     50.000
3051 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                     20.000
3052 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   150.000
3053 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   200.000
3054 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   150.000
3055 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
3056 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh                   200.000
3057 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                   100.000
3058 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
3059 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
3060 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
3061 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
3062 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
3063 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                     50.000
3064 Bạn xem đài Tây Ninh                     50.000
3065 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang                   100.000
3066 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
3067 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
3068 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
3069 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3070 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
3071 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
3072 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3073 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                    50.000
3074 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3075 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
3076 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3077 Bích Chi USA                 200.000
3078 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                    50.000
3079 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                 100.000
3080 Chú Nhiệm TT Tam Bình                    50.000
3081 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                 100.000
3082 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                    50.000
3083 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                 100.000
3084 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                 100.000
3085 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                    50.000
3086 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    20.000
3087 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    50.000
3088 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                    50.000
3089 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                 100.000
3090 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                    50.000
3091 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
3092 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
3093 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
3094 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
3095 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
3096 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                 100.000
3097 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
3098 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
3099 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
3100 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
3101 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3102 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3103 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3104 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3105 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3106 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
3107 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
3108 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
3109 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
3110 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3111 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3112 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
3113 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3114 Chị Tám Quắn TT Tam Bình 200.000
3115 Tiệm vải cô bé bảy TT Tam Bình 100.000
3116 Tiệm sắt Việt HÙng TT Tam Bình 100.000
3117 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100.000
3118 Lệ Khánh (bán cá) TT Tam Bình 50.000
3119 Hồ Hưng Thịnh TT Tam Bình 50.000
3120 Bùi Thành Nam TT Tam Bình 200.000
3121 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
3122 Nguyễn Thị Thu Nga Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
3123 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
3124 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
3125 Nguyễn Thị Năm 48/3F P4, Vĩnh Long 200.000
3126 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình 100.000
3127 Cô Vân Lưu Văn Liệt 200.000
3128 Đinh Ngọc Quí TT Tam Bình 100.000
3129 Nguyễn Thị Ngọc Bích TT Tam Bình 100.000
3130 Đinh Thị Duyên TT Tam Bình 100.000
3131 Phạm Nguyên Khánh Linh Trường THCS Cái Ngang, Tam BÌnh 50.000
3132 Cô Tuyết TT Tam Bình 100.000
3133 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
3134 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
3135 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
3136 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
3137 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3138 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3139 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3140 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3141 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3142 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3143 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3144 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3145 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
3146 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3147 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3148 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3149 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3150 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3151 Trần Ánh Ngọc Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3152 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
3153 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
3154 Chị Huỳnh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3155 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3156 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3157 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3158 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3159 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3160 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3161 Nguyễn Thị Cẩm Nga ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3162 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3163 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3164 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3165 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3166 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3167 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3168 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3169 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3170 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
3171 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3172 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3173 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3174 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3175 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3176 Trần Ánh Ngọc Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3177 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
3178 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
3179 Nguyễn Thị Mỹ An Hiệp, Long An, Long Hồ 50.000
3180 Lý Kiều Hạnh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3181 Nguyễn Quốc Đại Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3182 Nguyễn Kim Phượng ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3183 Nguyễn Thị Hai Càng Long, Trà Vinh 50.000
3184 Nguyễn Hồng Nhi ấp Gò Nhum, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
3185 Nguyễn Thị Bích Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3186 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long 500.000
3187 Nguyễn Văn Tới Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp                 200.000
3188 Hai anh em Công Minh, Tấn Phát Cầu Sập lộ 16, Tam Bình 1.000.000
3189 Huỳnh VĂn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
3190 Nguyễn Thị Hồng Điệp Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
3191 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội                 200.000
3192 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                 100.000
3193 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
3194 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                    50.000
3195 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long                 250.000
3196 Chú Bảy Cảnh Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh                   100.000
3197 Chú Út Ngợi Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh                   100.000
3198 Chị Hồng Thu Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                   100.000
3199 Cô Chín Đầy Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                   100.000
3200 Đoàn Thị  Em Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                   100.000
3201 Cô Ngọc Thanh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân                   100.000
3202 Phạm Duy Khang Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh                     50.000
3203 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                   100.000
3204 Chị Kim Huyến Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                   100.000
3205 Em Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân                   100.000
3206 Bạn Em Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân                   100.000
3207 Cô Hồ Ngọc Thu Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                   100.000
3208 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc ấp Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân                   100.000
3209 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh                   100.000
3210 Cô 9 Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh                   100.000
3211 Chị Oanh ( tiệm bán Mỹ Phẩm) Chợ Nguyễn Văn Thảnh                   100.000
3212 Chú Út Ròi Dịch vụ mai táng Thuận An, Bình Minh                   100.000
3213 Chú Tám Mập Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh                   100.000
3214 Bạn xem đài Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh                   250.000
3215 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
3216 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
3217 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
3218 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
3219 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
3220 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
3221 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
3222 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long                    50.000
3223 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
3224 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
3225 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
3226 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
3227 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
3228 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
3229 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
3230 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
3231 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
3232 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
3233 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3234 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
3235 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
3236 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3237 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3238 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
3239 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
3240 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
3241 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
3242 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
3243 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
3244 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
3245 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
3246 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
3247 Ngo Hong Van 200.000
3248 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
3249 Bạn xem đài 100.000
3250 Phung Trong Tien 50.000
3251 Chau Minh Toan 100.000
3252 Xuân Nghi, Hồng Phước P3, TP Vĩnh Long 100.000
3253 Le Buu Khiem 200.000
3254 Huynh Cong Dinh 100.000
3255 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long 100.000
3256 Tran Quoc Vu 100.000
3257 Cô Hoa Quận 8, TP Hồ Chí Minh 500.000
3258 Buny Đông Thuận, Bình Minh 300.000
3259 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
3260 Le Minh Hieu 50.000
3261 Phan Phuong Tuan 100.000
3262 Le Thi Le 100.000
3263 Hoang Hoang 100.000
3264 Tran Thi Tuyet Ngoc 200.000
3265 Dang Thanh Vu 500.000
3266 Bạn xem đài 100.000
3267 Pham Thanh Tong 100.000
3268 Tinh Thang 100.000
3269 Nguyen Hoang Phuc 50.000
3270 Do Thi Hai 500.000
3271 Le Thi Bich Thuy 100.000
3272 Le Thi Bich Thuy 100.000
3273 Vo Thi Thu Ha 1.000.000
3274 Nguyen Minh Tri 30.000
3275 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên                   200.000
3276 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên                   100.000
3277 Cô Ánh P4, Tp Vĩnh Long                 100.000
3278 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long 50.000
3279 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long                   100.000
3280 Trần Thị Danh K3, P3, TP Vĩnh Long                   100.000
3281 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
3282 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
3283 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
3284 Tran Thi Quyen 150.000
3285 Ha Vinh Phat 50.000
3286 Anh Tuấn, Việt Cường 50B Khu 1, Gia Long, Trà Ôn 800.000
3287 Nguyen Lam Van Tuong 15.000
3288 Co Tran Kim Chi Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 500.000
3289 Phan Duc Binh 1.000.000
3290 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít                 100.000
3291 Trương Công Bằng Cà Mau                 100.000
3292 Huỳnh Thị Kim Nhanh Cà Mau                 100.000
3293 Huỳnh Thị Kim Bạch Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít                 100.000
3294 Khưu Khả Vy Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít                 100.000
3295 Nguyễn Tuấn Vĩ Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít                 100.000
3296 Khưu Bảo Nghi Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít                 100.000
3297 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long                 100.000
3298 Huynh Cong Dinh                 100.000
3299 Nhóm viên gạch nhỏ                 100.000
3300 Ba Truong Thi Tuong              7.000.000
3301 Ba Truong Thi Tuong            10.000.000
3302 Ba Truong Thi Tuong              3.000.000
3303 Ba Truong Thi Tuong              5.000.000
3304 Nguyen Thanh Hoai Bao                 100.000
3305 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
3306 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
3307 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
3308 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long                   100.000
3309 Tập thể Cali                   100.000
3310 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                     50.000
3311 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                     50.000
3312 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
3313 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
3314 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
3315 Cô Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
3316 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ 100.000
3317 Cô Huệ Tâm An Bình, Long Hồ 50.000
3318 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
3319 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
3320 Chị Huệ bán sữa đậu nành phà An Bình, Long Hồ 100.000
3321 Nguyễn Văn Phước Mỹ An, Mang Thít 100.000
3322 Đặng Kim Pha Mỹ An, Mang Thít 100.000
3323 Bùi Thanh Thông, Bùi TRọng Duy Mỹ An, Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *