STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
4553 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm      50.000
4554 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm    100.000
4555 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm      50.000
4556 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4557 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình      50.000
4558 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình      50.000
4559 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4560 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn      50.000
4561 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
4562 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
4563 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
4564 Bích Chi USA    200.000
4565 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long      50.000
4566 Võ Thị Tạo TT Tam Bình    100.000
4567 Chú Nhiệm TT Tam Bình      50.000
4568 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình    100.000
4569 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình      50.000
4570 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình    100.000
4571 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân    100.000
4572 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân      50.000
4573 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm      20.000
4574 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm      50.000
4575 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình    100.000
4576 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình      50.000
4577 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
4578 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
4579 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
4580 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
4581 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn      50.000
4582 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn    100.000
4583 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn      50.000
4584 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn      20.000
4585 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4586 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4587 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4588 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4589 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4590 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4591 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4592 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4593 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4594 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4595 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
4596 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
4597 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
4598 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn 100.000
4599 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4600 Thi, tiến TT Tam Bình 100.000
4601 Vũ Phong, Phương Anh TT Tam Bình 200.000
4602 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
4603 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100.000
4604 Tiệm kiếng Bảy Chiên TT Tam Bình 100.000
4605 Chú Mến TT Tam Bình 100.000
4606 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4607 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
4608 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
4609 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
4610 Cô Thảo Trà Côn 50.000
4611 Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Lâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
4612 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
4613 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
4614 Cô Ngân TT Tam Bình 100.000
4615 Cô Lĩnh TT Tam Bình 100.000
4616 Bùi Ngọc Thậm TT Tam Bình 100.000
4617 Nguyễn Đăng Thảo TT Tam Bình 100.000
4618 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình 100.000
4619 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50.000
4620 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
4621 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
4622 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
4623 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang    150.000
4624 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang    200.000
4625 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang    150.000
4626 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
4627 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
4628 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang    100.000
4629 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
4630 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
4631 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
4632 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
4633 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh    200.000
4634 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh    100.000
4635 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang      50.000
4636 Bạn xem đài Tây Ninh      50.000
4637 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
4638 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
4639 Liên Huỳnh USA  100.000
4640 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    100.000
4641 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
4642 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
4643 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
4644 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long    50.000
4645 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long      50.000
4646 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
4647 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
4648 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long    50.000
4649 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      50.000
4650 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long    40.000
4651 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội    20.000
4652 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4653 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4654 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4655 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4656 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4657 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4658 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4659 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4660 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4661 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4662 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4663 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4664 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4665 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long    20.000
4666 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long    20.000
4667 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long    20.000
4668 Vân Bền Chợ Vĩnh Long    20.000
4669 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long      20.000
4670 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long      20.000
4671 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long    20.000
4672 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4673 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4674 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4675 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4676 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4677 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4678 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4679 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4680 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4681 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4682 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long      20.000
4683 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4684 Hồ Ngọc Phượng Tân Bình, TP Vĩnh Long      20.000
4685 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội  200.000
4686 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân  100.000
4687 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm  100.000
4688 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long    50.000
4689 Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long    50.000
4690 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
4691 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
4692 Nguyễn Công Nho số 2 Nguyễn Thái Học, P1, TP Vĩnh Long 100.000
4693 Cô Hồng P4, TP Vĩnh Long 200.000
4694 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long 500.000
4695 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long    300.000
4696 Cô Huệ Tâm An Bình, Long Hồ      50.000
4697 Cô Bảy Nâu An Bình, Long Hồ      50.000
4698 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình    100.000
4699 Anh Sơn An Bình, Long Hồ      50.000
4700 Cô Thủy An Bình, Long Hồ      50.000
4701 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ      50.000
4702 Cô Quận An Bình, Long Hồ      50.000
4703 Cô Hằng An Bình, Long Hồ      50.000
4704 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ    400.000
4705 Bạn xem đài Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 400.000
4706 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Khóm 2, TT Cái Nhum, Mang Thít    200.000
4707 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít    200.000
4708 Lý Thị Ngọc Mai P4, Tp Vĩnh Long 200.000
4709 Lê Thu Thảo P2, TP Vĩnh Long 100.000
4710 Quầy thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
4711 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít    200.000
4712 Đinh Hữu Thường Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
4713 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
4714 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội, Mang Thít 200.000
4715 Gia đình Sáu Huyền P4, Tp Vĩnh Long    400.000
4716 Bình (bia) P4, Tp Vĩnh Long    400.000
4717 Bạn xem đài Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai    400.000
4718 Huỳnh Thị Dung Chợ số 2, Tân Long, Mang Thít    200.000
4719 Lê Thanh Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít    200.000
4720 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít      80.000
4721 Bạn xem đài Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
4722 Cô Út TP Vĩnh Long 100.000
4723 Lý Thị Hồng Hoa Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
4724 Lý Thị Hồng Mai Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
4725 Kim Loan P2, TP Vĩnh Long 200.000
4726 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
4727 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
4728 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
4729 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
4730 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long    50.000
4731 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
4732 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
4733 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
4734 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
4735 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
4736 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
4737 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
4738 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
4739 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
4740 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
4741 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
4742 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
4743 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4744 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
4745 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4746 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4747 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4748 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
4749 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
4750 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
4751 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
4752 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
4753 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
4754 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
4755 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
4756 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
4757 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
4758 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
4759 Ông bà Ba Đức Chánh Hội, Mang Thít 500.000
4760 Nguyen Thuy Cang 300.000
4761 Ngo Hong Van 200.000
4762 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000
4763 Nguyen Lam Van Tuong 10.000
4764 Nguyen Thanh Trung 500.000
4765 Vu Duc Vinh 500.000
4766 Le Thi Le 100.000
4767 Nguyen Thi My Duyen 2.000.000
4768 Nguyen Thi My Duyen 2.000.000
4769 Bạn xem đài 50.000
4770 Nguyen Thi Hoang Trang 100.000
4771 Nguyen Phuc Thịnh 200.000
4772 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
4773 Duong Thi My Dat 100.000
4774 Tran Lien Thang 100.000
4775 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
4776 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
4777 Cô Danh, Hiển P8, TP VĨnh Long  200.000
4778 Cô Mười, Hiền, Dung P8, TP VĨnh Long  200.000
4779 Bé Kitty Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long    200.000
4780 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long    100.000
4781 Lương Chánh Huy, Lí Li P4, TP Vĩnh Long    200.000
4782 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long    300.000
4783 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long      50.000
4784 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ      50.000
4785 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long      50.000
4786 Gia đình Cô Huỳnh Nga P8, TP VĨnh Long    100.000
4787 Nga, Long, Tài, Giang P8, TP VĨnh Long    100.000
4788 Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm 300.000
4789 Phạm Chí Thành Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ 1.000.000
4790 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TP Vĩnh Long 2.000.000
4791 Thái Thị Cẩm Vân 207 Mỹ Thuận, Tân Hội, TP Vĩnh Long 800.000
4792 Bé Nguyễn Lê Phước Hậu, Long Hồ 400.000
4793 Dang Thanh Vu TP Hồ Chí Minh 500.000
4794 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
4795 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TP Vĩnh Long 100.000
4796 Tran Thi Tuyet Ngoc 200.000
4797 Do Thi Hai 500.000
4798 Ha Vinh Phat 50.000
4799 Mai Thi Ngoc Anh 200.000
4800 Phan Duc Binh 1.000.000
4801 Huynh Cong Dinh 100.000
4802 Tran Ngoc Thi Tho 300.000
4803 Cô Huỳnh Thị Lạc Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 1.600.000
4804 Do Thach Kim 200.000
4805 Nhóm Tuệ Hạnh TP Hồ Chí Minh 3.000.000
4806 Bạn xem đài 50.000
4807 Lê Minh Tùng P Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 500.000
4808 Bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 200.000
4809 Nguyễn Thị Bạch Hằng Phú Trường Yên, Song Phú, Tam Bình 1.000.000
4810 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
4811 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
4812 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
4813 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long    100.000
4814 Tập thể Cali    100.000
4815 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
4816 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
4817 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên      50.000
4818 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên      50.000
4819 Dang Nguyet Minh 200.000
4820 Nguyen Hoang Phuc 50.000
4821 Nguyen Minh Tri 40.000
4822 Co Tran Kim Chi Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 500.000
4823 Chau Minh Toan 100.000
4824 Pham Thanh Tong 100.000
4825 Nguyen Thi Thuy Trang 200.000
4826 Ly The Van 500.000
4827 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long    250.000
4828 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
4829 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
4830 Liên Huỳnh USA  100.000
4831 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    100.000
4832 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
4833 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
4834 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
4835 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long    50.000
4836 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long      50.000
4837 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
4838 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
4839 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long    50.000
4840 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      50.000
4841 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long    40.000
4842 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội    20.000
4843 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4844 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4845 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4846 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4847 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4848 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4849 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4850 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4851 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4852 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4853 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4854 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4855 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long    20.000
4856 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long    20.000
4857 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long    20.000
4858 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long    20.000
4859 Vân Bền Chợ Vĩnh Long    20.000
4860 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long      20.000
4861 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long      20.000
4862 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long    20.000
4863 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4864 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4865 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4866 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4867 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4868 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp    20.000
4869 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4870 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4871 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4872 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4873 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long      20.000
4874 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4875 Hồ Ngọc Phượng Tân Bình, TP Vĩnh Long      20.000
4876 Loan An Tân Hội, TP Vĩnh Long      20.000
4877 Café Ngọc Mai Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp      20.000
4878 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội  200.000
4879 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân  100.000
4880 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm  100.000
4881 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long    50.000
4882 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2.400.000
4883 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TP Vĩnh Long 1.000.000
4884 Sáu Đậm Hòa Thuận, Hòa Ninh, Long Hồ 1.700.000
4885 Cô Nguyệt Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 200.000
4886 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
4887 Trần Thị Bích Liễu, Bùi Trọng Duy Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
4888 Trần Thị Tiên Trường THCS Tân Long, Mang Thít 100.000
4889 Trần Lê Gia Huy Lớp PC18 Trường ĐH FPT Cần Thơ    200.000
4890 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Qưới, Bình Tân    300.000
4891 Lý Thị Lệ P An Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ    500.000
4892 Đoàn Khánh Quỳnh Lớp 6 Trường Nguyễn Trãi, TP Vĩnh Long    250.000
4893 Đoàn Quỳnh Chi Lớp 4 Trường Trần Đại Nghĩa, TP Vĩnh Long    250.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *