STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
10276 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
10277 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
10278 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
10279 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
10280 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
10281 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
10282 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
10283 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
10284 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
10285 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
10286 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
10287 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
10288 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
10289 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
10290 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
10291 Xe Hoàng Đức TPVL 50.000
10292 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50.000
10293 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
10294 Chị 5 hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
10295 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội      200.000
10296 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội        50.000
10297 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân      100.000
10298 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long      100.000
10299 Lương Minh Tâm Tp Vĩnh Long 200.000
10300 Lê Trần Thanh Thảo Phước Hậu, Long Hồ 200.000
10301 Cô Bích Vân Đài PT – THVL 200.000
10302 BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít 400.000
10303 Bà Mai Thị Ngẫu Nguyễn Huệ, P2, TPVL 400.000
10304 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long 400.000
10305 Bà Trần Kim Đồng P3, Tp Vĩnh Long 200.000
10306 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 200.000
10307 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 400.000
10308 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200.000
10309 Chiêm Hoàng Đạt P8, Tp Vĩnh Long 500.000
10310 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
10311 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 200.000
10312 Nhà hảo tâm   200.000
10313 Cô Tuyết Vĩnh Long 300.000
10314 Chị Dung   100.000
10315 Anh Sơn An Bình 50.000
10316 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
10317 Cô Ba Ba Càng 100.000
10318 Cô Thủy An Bình 50.000
10319 Cô Phượng Xe Ôm 50.000
10320 Chị Hà Chợ Vĩnh Long 50.000
10321 Chị Huệ An Bình 100.000
10322 Cô Út Ửng An Bình 50.000
10323 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
10324 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
10325 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
10326 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
10327 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
10328 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
10329 Chị Ngân Mỹ Đức Tây, Cái Bè 50.000
10330 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
10331 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
10332 An Cát An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
10333 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
10334 Năng Độ An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
10335 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
10336 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
10337 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
10338 Diệu Thanh Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
10339 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp\ 50.000
10340 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
10341 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10342 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10343 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10344 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10345 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        50.000
10346 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        50.000
10347 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10348 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, Tiền Giang      100.000
10349 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10350 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10351 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10352 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang      100.000
10353 Cô Sáu Phụng TPHCM      100.000
10354 Chị Ba Trúc USA      100.000
10355 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè      100.000
10356 anh Nguyên Võ USA      100.000
10357 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ        50.000
10358 Anh chị Thảo, Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang      250.000
10359 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít 50.000
10360 Mạch Kim Liên Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
10361 Hồ Văn Tám Bình Phước, Mang Thít 50.000
10362 Ông Minh Đức P1, Tp Vĩnh Long 100.000
10363 Lê Hoàng Khang P3, Tp Vĩnh Long 200.000
10364 Tấn Thành ( lò rèn) Long An, Long Hồ 50.000
10365 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
10366 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10367 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng 50.000
10368 Đại lý Thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 150.000
10369 Hai Cháu Hũu Tài, Thanh Xuân Chánh An, Mang Thít 150.000
10370 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 150.000
10371 Nguyễn Thanh Phúc Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10372 Trương Văn Bình Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10373 Trương Bảo Đức Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10374 Phạm Văn Ly Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10375 Phạm Thị Thu Thủy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10376 Huỳnh Thị Thúy Vi Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10377 Trần Kim Ngân Rạch Đôi 50.000
10378 Nguyễn Thị Thảo Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10379 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10380 Lê Văn Hải Em Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10381 Nguyễn Thị Kiều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10382 Nguyễn Văn Gương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10383 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10384 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10385 Đặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10386 Chị Ba Nghĩa Ngả 3 cái Nhum 100.000
10387 Phạm Văn Hồng Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10388 Nguyễn Thanh Trúc Đập Thủ, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10389 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100.000
10390 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200.000
10391 Văn Thố TT Vũng Liêm 50.000
10392 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100.000
10393 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20.000
10394 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50.000
10395 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50.000
10396 Mỹ phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
10397 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
10398 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
10399 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
10400 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
10401 Đăng Khoa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40.000
10402 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
10403 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10404 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
10405 Dương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
10406 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
10407 Đặng Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
10408 Đặng Xuân Mai Trung Ngãi, Vũng Liêm 30.000
10409 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
10410 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
10411 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Thuốc tây Bảy Do 100.000
10412 Phật tử chùa Phước Thọ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
10413 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
10414 VTNN Nam Ký Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
10415 Nhà thuốc bắc vạn Sanh Hòa Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
10416 Nhà thuốc bắc vạn Sanh Hòa Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
10417 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TpVL 600.000
10418 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ 500.000
10419 Vân Anh Phước Hậu, Long Hồ 100.000
10420 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50.000
10421 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 750.000
10422 Bà Nguyễn Thị Sậu Sơn Đông, Thanh Đức, Long Hồ 50.000
10423 Bạn xem đài   100.000
10424 Bạn xem đài   100.000
10425 Cô Huê   500.000
10426 Bạn xem đài   300.000
10427 Bạn xem đài   1.000.000
10428 Mai Cát Tường 70/5A Khóm 2, Trần Phú, P4, TPVL 400.000
10429 Bạn xem đài   100.000
10430 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long   3.000.000
10431 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
10432 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
10433 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
10434 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
10435 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100.000
10436 Sạp quần áo cô Hai TT Tam Bình 100.000
10437 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
10438 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
10439 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100.000
10440 Phong, Trinh TT Tam Bình 100.000
10441 Nguyễn Văn Bôn TT Tam Bình 200.000
10442 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
10443 Hạnh Huệ TPCT 50.000
10444 Chị Sáu Trà CÔn 50.000
10445 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
10446 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
10447 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
10448 Bé Hoài Nguyên Bán thịt bò Trà Ôn 50.000
10449 Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50.000
10450 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
10451 Cửa hàng TAGS Minh TuyềnMang Thít   100.000
10452 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
10453 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
10454 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên   50.000
10455 An Gọn ( bán quần áo)   20.000
10456 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10457 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
10458 Bà Nguyễn Thị Lùng TT Tam Bình 20.000
10459 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10460 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10461 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
10462 Bé Xuân Mai Hựu Thành 20.000
10463 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
10464 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
10465 Thượng Tọa Thích Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
10466 Trần Văn Bảy ( bí Thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10467 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10468 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10469 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10470 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
10471 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
10472 Diệp Ngọc Tú Hòa Thạnh, Tam Bình 20.000
10473 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
10474 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
10475 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
10476 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
10477 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10478 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung 100.000
10479 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
10480 Trần Thị Gái Tam Bình 100.000
10481 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
10482 Bà Diệu Đức Tân An Luông 50.000
10483 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng   50.000
10484 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50.000
10485 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam bình 250.000
10486 Cô Giáo Mật Tân Long, Mang Thít 100.000
10487 Cô Thùy Tân Long, Mang Thít      100.000
10488 Dịch vụ du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình      100.000
10489 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn        50.000
10490 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn        20.000
10491 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn        20.000
10492 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn        20.000
10493 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình        50.000
10494 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình        50.000
10495 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long   1.000.000
10496 Nguyễn Phúc Thịnh Hiếu Phụng, Vũng Liêm        50.000
10497 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân        50.000
10498 Cô Thu Bán thịt heo Vĩnh Xuân        50.000
10499 Nguyễn Thị Kim Chi Nguyên Hiệu trưởng Trường Vĩnh Xuân        50.000
10500 Cô Giáo Mười Giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Xuân        50.000
10501 Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh      100.000
10502 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít      200.000
10503 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít        50.000
10504 Lưu Hồng Thúy Tra Côn        50.000
10505 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình        50.000
10506 Mai Thảo Cty Honda Tân Thành, Tân Long Hội 200.000
10507 Ông Ba, Bà Trăm TT Long Hồ 40.000
10508 Cô Năm Tân Lộc, Tam Bình 200.000
10509 Phật tử Năng Sự Tân Lộc, Tam Bình 100.000
10510 Nguyễn Thị Lan Tân Lộc, Tam Bình 100.000
10511 Nguyễn Thành Phước Tân Lộc, Tam Bình 100.000
10512 thánh thât cao đài vĩnh xuân   200.000
10513 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A Mang Thít 200.000
10514 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
10515 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
10516 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
10517 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
10518 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
10519 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100.000
10520 Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100.000
10521 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100.000
10522 Lê Thanh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
10523 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú 80.000
10524 Bạn xem đài   50.000
10525 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 100.000
10526 KLương Chánh Huy, Lữ Ly Ly P4, TP Vĩnh Long 200.000
10527 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long 200.000
10528 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long 100.000
10529 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long 50.000
10530 Nguyễn Phúc Toàn Lê Thái Tổ, P2, TPVL 200.000
10531 Đinh Hoàng Việt Đ28B Cao Thănginh  Hoàng  iết, P8, TPVL 100.000
10532 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàn Hảo 500.000
10533 Bích Trâm Cổng Trường Nguyễn Hữu Quân 400.000
10534 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long 50.000
10535 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long 100.000
10536 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
10537 Ban trị sự Thành Đông Bình Tân, Vĩnh Long 100.000
10538 Gia đình Gas Phi Ni Cầu Đôi, Long Hồ 400.000
10539 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
10540 Trần Thị Âu Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
10541 Trần Thị Đầy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10542 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 150.000
10543 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
10544 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
10545 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10546 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10547 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
10548 Đồng công Khả Phong Bình Chánh, Tp HCM 50.000
10549 Đồng công Phúc An Bình Chánh, Tp HCM 50.000
10550 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
10551 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10552 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10553 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10554 Hồ Văn Cưng Tân Long Hội, Mang Thít, Vĩnh Long 200.000
10555 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
10556 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
10557 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
10558 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
10559 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10560 Năm Thanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10561 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10562 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10563 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
10564 Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
10565 Nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
10566 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
10567 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
10568 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
10569 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50.000
10570 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
10571 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10572 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10573 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10574 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10575 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10576 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10577 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10578 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10579 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10580 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10581 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10582 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá,Kiên Giang 50.000
10583 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
10584 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10585 Hùng ( rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10586 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10587 Cô Thủy TĂGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10588 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10589 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
10590 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10591 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
10592 Út Khiêm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10593 Trạm y tế Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10594 Thanh Diễm, Diễm Nhi Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10595 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
10596 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 50.000
10597 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100.000
10598 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
10599 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50.000
10600 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100.000
10601 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100.000
10602 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
10603 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
10604 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
10605 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
10606 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
10607 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50.000
10608 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
10609 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
10610 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
10611 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100.000
10612 Anh Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
10613 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 500.000
10614 Mạch Kim Liên Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100.000
10615 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
10616 Cô Danh P8, Tp Vĩnh Long 100.000
10617 Cô Thảo, Hường P8, Tp Vĩnh Long 100.000
10618 Cô Hạnh, Ngân, Chính P8, Tp Vĩnh Long 150.000
10619 Minh Thiện TT Long Hồ 500.000
10620 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 200.000
10621 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 200.000
10622 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
10623 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 1.000.000
10624 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, Tp Vĩnh Long 200.000
10625 Phan Hiền Minh Cầu Lôc Hòa 400.000
10626 Quán nhậu Phát Lộc P5, Tp Vĩnh Long 200.000
10627 Cao Ngọc Đỉnh Mang Thít 250.000
10628 Thích Tâm P Chùa Phước Huệ, Long Hồ 1.000.000
10629 Lâm Thị Nga   2.000.000
10630 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 400.000
10631 Văn Tuệ Mẫn   2.000.000
10632 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
10633 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Phạm Thái Bường, P3, TPVL 100.000
10634 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
10635 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50.000
10636 Yến Trâm Trường An 50.000
10637 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
10638 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TpVL 50.000
10639 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
10640 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
10641 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây Trước 50.000
10642 Bạn xem đài   400.000
10643 Nguyễn Thành Nhân Long Hồ 800.000
10644 Co Ky Duyen TX Go Cong 1.000.000
10645 Nguyen Thi My Le   500.000
10646 Ban xem dai   50.000
10647 Nguyen Van Quan   100.000
10648 Choy Lee   50.000
10649 Chau Minh Toan   100.000
10650 Bạn xem đài   100.000
10651 Bạn xem đài   100.000
10652 Mười Tuấn P9, TP Vĩnh Long 600.000
10653 Tiệm đồng hồ Quãng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100.000
10654 Bà Nguyễn Thị Sáu 4/2 Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
10655 Bé Nguyễn Lê 4/2 Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ 200.000
10656 Nguyễn Thị Hồng Thu Tân Hạnh, Long Hồ 50.000
10657 Nhóm bạn xem đài Cty Tỷ Xuân 550.000
10658 32 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 640.000
10659 Bạn xem đài   200.000
10660 Đặng Thị Kim Tuyền Đường 2/9 P1, TP Vĩnh Long 100.000
10661 Thẩm mỹ Thanh Tuyết   200.000
10662 Đặng Thị Thu Vân Thanh Đức, Long Hồ 100.000
10663 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ 100.000
10664 Võ Thị Phương Thúy Thanh Đức, Long Hồ 100.000
10665 Bạn xem đài   100.000
10666 Bạn xem đài   100.000
10667 Bạn xem đài   100.000
10668 Lý The Van   350.000
10669 Nguyen Thi Nhu Quynh   100.000
10670 Khoa, Khôi, Khương P4, Tp Vĩnh Long 400.000
10671 Đỗ Cao Cường Úc 400.000
10672 Bạn xem đài Chợ Tân Thanh 200.000
10673 Trương Thị Thanh P3, Tp Vĩnh Long 100.000
10674 Lê Ngọc Ánh Huyền, Lê Ngọc Kim Quí Phú Quí, Long Hồ 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *