Do gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh nên trong năm 2018 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có 69 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng gần  41% so với năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *