Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Qua các cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức hàng năm đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng học sinh, sinh viên và thanh niên, đồng thời phát hiện và hỗ trợ phát triển nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi. Tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách hiệu quả nhằm hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *