Bên bờ hạnh phúc

Năm 2023, ngành Ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đã đề ra mục tiêu định hướng tăng trưởng dư nợ cho vay từ 14 – 15% so với năm 2022. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm nay đạt thấp, chỉ tăng 3,3%, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm so với đầu năm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp cũng đang có nhu cầu tăng hạn mức tín dụng và tiếp cận các gói cho vay hỗ trợ lãi suất để giảm chi phí vốn cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngành ngân hàng cũng đang triển khai những giải pháp để điều hành lãi suất phù hợp, triển khai các gói cho vay hỗ trợ để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *