Bên bờ hạnh phúc

Năm 2023, tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt kế hoạch 18/21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu. Bên cạnh sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng của nhân dân, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng có những đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *