Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024 nhằm thay thế Luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới hướng tới khắc phục những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, nhiều điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 cũng được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp ở ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *