ĐBSCL được đánh giá là một trong ba vùng đồng bằng trên thế giới phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thực tế thời gian qua đã cho thấy, tình trạng nước biển dâng, xâm nhập mặn, khô hạn đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho doanh nghiệp và cản trở sự phát triển của vùng ĐBSCL. Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp đã có những giải pháp để chủ động phòng tránh rủi ro, thích ứng và tìm ra những cơ hội phát triển mới từ những tác động mà biến đổi khí hậu gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *