Mới đây, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã công nhận nghệ thuật nhuộm vải xanh tạo hoa văn tinh xảo ở Trung Âu là di sản phi vật thể của nhân loại. Nghệ thuật này đã được truyền lại qua hàng thế kỷ, song đang có nguy cơ mai một.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *