Tại Thái Lan, múa Khon được xem là 1 trong 3 loại hình diễn xướng nổi bật và lâu đời nhất. Thế nhưng, giống như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cổ xưa khác, múa Khon ngày càng ít phổ biến và đang có nguy cơ mai một.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *