Từ những sợi len mà người ta thường dùng để đan áo hay một số vật dụng, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã làm ra những mô hình động vật chẳng những rất đẹp mà còn trông giống y như thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *