Hằng năm, cứ vào tháng 7, tháng 8, tại thành phố Toronto, tỉnh bang Ontario, Canada đều rộn ràng diễn ra lễ hội hóa trang Caribe. Sự kiện văn hóa được cho là có qui mô lớn nhất khu vực Bắc Mỹ lần thứ 52 năm nay thu hút rất đông người tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *