Mới đây, hàng trăm người, trong đó có cả những học sinh tiểu học, ở thành phố Seattle nước Mỹ đã xuất sắc lập nên 1 kỷ lục Guinness thế giới khi cùng nhau thực hiện cuộc thử nghiệm phân tách ADN từ trái dâu tây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *