STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
61 Cô Hiệp P3, Tp Vĩnh Long 1.000.000
62 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
63 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
64 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 50.000
65 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
66 Diệp Kim Phụng Cty TNHH Tân Vạn Lợi 500.000
67 Nguyễn Diệp Hùng 11 A Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TPVL 300.000
68 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 50.000
69 Bà Diệu Đức Tân An  Luông, Vũng Liêm 50.000
70 Bà Hà Thị Năm Tân An  Luông, Vũng Liêm 50.000
71 Ngụy Khả Doanh 51/57 Phạm Thái Bường 500.000
72 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
73 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
74 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
75 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
76 Trinh Nguyen Thị Bang   200.000
77 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
78 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
79 Trà Sữa Bo Bo Tiểu học Kim Đồng 200.000
80 Bé cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100.000
81 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
82 Lò nem Sáu xệ con Tân Hạnh, Long Hồ 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *