STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Lò giết mổ gia cầm Năm Thắng

Long Hồ

500,000

2

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

100,000

3

Tiệm vàng Kim Nguyên

Chợ Qưới An

100,000

4

Lê Minh Quân

60B, Lưu Văn Liệt, P2, TPVL

100,000

5

Thùy

P8, TPVL

50,000

6

CD Nguyễn

P4, TPVL

100,000

7

Nguyễn Kim Hoanh

Cửa hàng Huế Nhung, CHợ Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, ĐT

500,000

8

GĐ Võ Thành Sơn +  Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , TG

100,000

9

Lưu Thị Thùy Dương

Ấp 14, Long Trung, Cai Lậy, TG

50,000

10

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

100,000

11

Cô Hoàng

Bán xôi chợ Hiệp Phú, Q9, HCM

100,000

12

GĐ Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Bán đồ sắt chợ Bến Tranh, Chợ Gạo, TG

100,000

13

Lý Thị Nâu

KV II, P TRà Nóc, Bình Thủy, TPCT

200,000

14

Lưu Thủy Tiên

P1, TPVL

100,000

15

Băng Nhi + Như Tâm  + Anh Thư  +  Thúy Vy

Tân Hòa, TPVL

200,000

16

Nguyên Như

P1, TPVL

400,000

17

Lý Thị Nâu

71/3, KV2, Trà Nóc, Bình Thủy, TPCT

200,000

18

Bé Hữu Tài + Thanh Xuân

Bến phà chánh An, MT

100,000

19

Cà Phê Ngân Tín

Cần Thơ

100,000

20

GĐ Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , TG

100,000

21

Cao Thành Luông

TX Hồng Ngự

50,000

22

Bạn xem đài

Mỹ Lộc, Tam Bình

50,000

23

Quan

P8, TPVL

50,000

24

Ông Trần Thiện Kim

P9, TPVL

30,000

25

Tiến Dũng

Đài PTTH Vĩnh Long

100,000

26

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

100,000

27

VPC

P5, TPVL

300,000

28

Lê Minh Quân

60B, Lưu Văn Liệt, P2, TPVL

100,000

29

Bà Ba

Chợ Cua

50,000

30

Bạn xem đài

P5, TPVL

470,000

31

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

100,000

32

Nguyễn Bạch Yến

Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3, HCM

500,000

33

Tấn Cường

Đề Thám, NK, TPCT

50,000

34

Võ Hoàng Dũng

Bình Lợi, Bình Thành, Lấp Vò, ĐT

100,000

35

GĐ Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Chợ Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, TG

100,000

36

CD Nguyễn

P4, TPVL

100,000

37

Chị em Ngọc Trâm + Băng Nhi +

Như Tâm + Anh Thư + Thúy Vy

Tân Hòa, TPVL

250,000

38

Nguyễn Thanh Phong

Cần Thơ

600,000

39

Bạn xem đài

P4, TPVL

500,000

40

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Q8, HCM

100,000

41

Ô Quan Ngọc Trung

P1, TPVL

100,000

42

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

100,000

43

Điện ô tô Phong

P9, TPVL

100,000

44

GĐ Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , TG

100,000

45

Trại cưa Minh Thành

Ấp Giồng Giữa, Lịch Hội Thượng, ST

50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *