STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
14408 Chiêm Hoàng Đạt P8, Tp Vĩnh Long 500,000
14409 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200,000
14410 DÌ Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
14411 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
14412 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
14413 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
14414 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14415 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50,000
14416 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
14417 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
14418 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14419 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
14420 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14421 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
14422 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
14423 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                        200,000
14424 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội                          50,000
14425 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                        100,000
14426 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                        100,000
14427 Trần Thị Ba P4, TPVL                          50,000
14428 Chị Năm hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long                        150,000
14429 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn                        250,000
14430 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long                        300,000
14431 VLXD Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long                        200,000
14432 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ                        100,000
14433 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ                        200,000
14434 Cô Ba Ba Càng                        100,000
14435 Cô Thủy An Bình, Long Hồ                          50,000
14436 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ                          50,000
14437 Anh Hải Lý An Bình, Long Hồ                          50,000
14438 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ                        100,000
14439 Chị Quí Hòa Ninh, Long Hồ                          50,000
14440 Chú Sơn Hòa Ninh, Long Hồ                          50,000
14441 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long                        100,000
14442 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ                          50,000
14443 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                          50,000
14444 Anh Cù Văn Mười An Bình, Long Hồ                          50,000
14445 Cù Thành Sĩ An Bình, Long Hồ                          50,000
14446 Chị Phụng An Bình, Long Hồ                          50,000
14447 Chị Phượng An Bình, Long Hồ                          50,000
14448 Chị Huệ bán sữa đậu nhà Phà An Bình                          50,000
14449 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL                        200,000
14450 Nguyễn Hoàng Anh P4, TPVL                          50,000
14451 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TPVL 1,000,000
14452 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
14453 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
14454 Bà Võ Thị Sậu Thanh Đức, Long Hồ 50,000
14455 Bà Võ Thị Sậu Thanh Đức, Long Hồ 50,000
14456 Bạn xem đài P4, TPVL 40,000
14457 Ông bà Giáo Tạ Tam Bình 1,000,000
14458 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
14459 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 100,000
14460 Nhà trọ thứ Lan Trường An 300,000
14461 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14462 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14463 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14464 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14465 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
14466 Bà Võ Thị Hòa Khóm 3, P2, TPVL 400,000
14467 Ông Cao Văn Chính 126 Đường 2/9 P1, TPVL 400,000
14468 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
14469 Phật tử chùa Phước Sơn Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 200,000
14470 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150,000
14471 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
14472 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
14473 Vũ Phong TT Tam Bình 100,000
14474 Phương Anh TT Tam Bình 100,000
14475 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100,000
14476 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200,000
14477 Cô Thảo Trà Ôn 50,000
14478 Vựa cam Khánh Nhân TT Tam Bình 100,000
14479 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100,000
14480 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50,000
14481 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
14482 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
14483 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
14484 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250,000
14485 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
14486 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14487 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50,000
14488 Trần Văn Bảy Bí thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14489 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
14490 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
14491 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20,000
14492 Huỳnh Liên TT Tam Bình 100,000
14493 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100,000
14494 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
14495 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
14496 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
14497 Bé, Nguyên bán thịt bò chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
14498 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
14499 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
14500 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
14501 Học, Bé Bảy bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14502 An, Gọn bán quần áo Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14503 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500,000
14504 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50,000
14505 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
14506 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
14507 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
14508 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14509 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,
Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
14510 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
14511 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14512 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14513 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14514 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14515 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14516 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14517 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14518 Chú Nhiệm Tam Bình 50,000
14519 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14520 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
14521 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50,000
14522 Thy, Tiến TT Tam Bình 100,000
14523 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
14524 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50,000
14525 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
14526 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
14527 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
14528 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200,000
14529 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
14530 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
14531 Trần Thị Phụng Trung Hiệp, Vũng Liêm                         50,000
14532 Nguyễn Văn Chinh Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
14533 Nguyễn Thị Hồng Thủy Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14534 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100,000
14535 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100,000
14536 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
14537 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14538 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14539 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14540 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50,000
14541 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
14542 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14543 Thánh thất cao đài Vĩnh Xuân   200,000
14544 Diệu Dung Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
14545 Thầy giáo Đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50,000
14546 Cô Hạnh Cây xăng Nhơn Bình 100,000
14547 Nguyễn Ngọc Bích Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
14548 Nguyễn Ngọc Vinh Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
14549 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50,000
14550 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14551 Thùng từ thiện ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân, Trà ÔN 50,000
14552 Bé Như Ý Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
14553 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
14554 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14555 Ông Bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang 500,000
14556 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TPHCM 700,000
14557 Ông Ba Bà Trâm TT Long Hồ 40,000
14558 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100,000
14559 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14560 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14561 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14562 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                          50,000
14563 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                          50,000
14564 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14565 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,RP HCM                        100,000
14566 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14567 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14568 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14569 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                        100,000
14570 Cô Sáu Phụng TPHCM                        100,000
14571 Chị Ba Trúc USA                        100,000
14572 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè                        100,000
14573 anh Nguyên Võ USA                        100,000
14574 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                          50,000
14575 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                        250,000
14576 Công ty TNHH XD Toàn Diện An Cư, Cái Bè                        100,000
14577 Yến Ngọc Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
14578 Lò bánh mì Tuấn Minh Cái Nhum, Mang Thít 100,000
14579 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100,000
14580 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14581 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
14582 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
14583 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14584 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14585 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14586 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14587 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
14588 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
14589 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100,000
14590 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
14591 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
14592 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
14593 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An Khóm 1, TT Cái Nhum 50,000
14594 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14595 Đặng Văn Kê Trung Trị, Vũng Liêm 50,000
14596 Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14597 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14598 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14599 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50,000
14600 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50,000
14601 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
14602 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14603 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14604 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14605 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14606 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14607 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50,000
14608 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50,000
14609 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
14610 Trần Diễm Hương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
14611 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
14612 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14613 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14614 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14615 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14616 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14617 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14618 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14619 Bạn xem đài ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14620 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14621 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá, Kiên Giang 50,000
14622 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
14623 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14624 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14625 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14626 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
14627 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14628 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14629 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14630 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
14631 Nguyễn Thị Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
14632 Cô Nhạn (bán dép) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14633 Uyên Thi (tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14634 Nguyễn Thị Nương Tân Long, Mang Thít 50,000
14635 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
14636 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14637 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14638 Huỳnh Thị Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14639 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14640 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14641 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14642 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14643 Huỳnh Văn Bi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14644 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14645 Ngô Thị Rãnh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14646 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14647 Phật tử Diệu Hương Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14648 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
14649 Cô Vân TT Vũng Liêm 50,000
14650 Bạn xem đài Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
14651 Nguyễn Văn Nha Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
14652 Chị Phụng Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
14653 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
14654 Thuốc bắc vạn Sanh Hòa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14655 VTNN Nam Ký TT Vũng liêm 100,000
14656 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long   3,000,000
14657 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100,000
14658 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14659 Bà Tư Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
14660 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14661 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
14662 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
14663 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
14664 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100,000
14665 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
14666 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50,000
14667 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100,000
14668 Tư Tiền Long Phước, Long Hồ 100,000
14669 Ban trị sự Thành Đông Thành Đông, Bình Tân 100,000
14670 Trương Thị Tiểu Vi TX Bình Minh, Vĩnh Long 100,000
14671 Huỳnh Quốc Nam Gò Công Đông, Tiền Giang 100,000
14672 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
14673 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình 100,000
14674 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100,000
14675 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200,000
14676 Nguyễn Văn Đâu TX Long Mỹ, Hậu Giang 100,000
14677 Ông Tư Đạo P4, Tp Vĩnh Long 125,000
14678 Nguyễn Thị Anh Thư P8, Tp Vĩnh Long 200,000
14679 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 20,000
14680 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
14681 Trương Văn Khảm P2, Tp Vĩnh Long 300,000
14682 Nguyen Van Quan   100,000
14683 Trinh Nguyen Thi Bang Tp Cần Thơ 100,000
14684 Bạn xem đài   100,000
14685 Bạn xem đài   200,000
14686 Chau Minh Toan   200,000
14687 Lam Phong Chợ Cầu Đôi 50,000
14688 Nguyen Thuy Thuy Vy   100,000
14689 Nguyen Thuy Thuy Vy   200,000
14690 Bạn xem đài   300,000
14691 Le Van Giang                          200,000
14692 Nguyen Huu Hoa Cần Thơ                        100,000
14693 Ta Huu Binh                          500,000
14694 Ly The Van                          350,000
14695 Ho Le Nga                          200,000
14696 Bạn xem đài                            50,000
14697 Cong ty co phan Zion                          100,000
14698 Cong ty co phan Zion                          100,000
14699 Bạn xem đài                            50,000
14700 Hội Đông Y P1, Tp Vĩnh Long                        100,000
14701 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL                        100,000
14702 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL                        100,000
14703 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên                        150,000
14704 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên                          50,000
14705 Ban xem đài                            30,000
14706 Bạn xem đài P1, Tp Vĩnh Long                        100,000
14707 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 200,000
14708 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14709 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14710 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14711 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20,000
14712 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100,000
14713 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14714 Võ Huỳnh Nhã Trúc Đồng Tháp 100,000
14715 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30,000
14716 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
14717 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14718 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14719 Quán chay Hiếu Phụng Vũng Liêm 50,000
14720 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
14721 Nguyễn Thị Yêm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
14722 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
14723 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800,000
14724 Lê Hoàng Dung (Ngọc Phượng) Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14725 MC Lê Tuấn Khanh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14726 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
14727 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây Trước 50,000
14728 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
14729 Nguyễn Thiị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
14730 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50,000
14731 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50,000
14732 Yến Trâm Trường An 50,000
14733 Bạn xem đài P1, Tp Vĩnh Long                          30,000
14734 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50,000
14735 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
14736 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
14737 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14738 Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200,000
14739 Bạn xem đài P1, Tp Vĩnh Long                          20,000
14740 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 100,000
14741 Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa Huệ Cái Bè, Tiền Giang 1,200,000
14742 Le Phuc Nguyen   100,000
14743 Bạn xem đài   50,000
14744 Nguyen Van To Thơi Son, Tien Giang 500,000
14745 Ta Huu Binh   500,000
14746 Bạn xem đài   50,000
14747 Bạn xem đài   100,000
14748 Bạn xem đài   50,000
14749 Nguyeễn Hoàng Oanh Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50,000
14750 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên trường Tiểu học Long An A 200,000
14751 Phạm Minh Tơ Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50,000
14752 Phạm Thanh Xuân Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50,000
14753 Nguyễn Thị Thúy Uyển Giáo viên trường Tiểu học Long An A 100,000
14754 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên trường Tiểu học Long An A 100,000
14755 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50,000
14756 Cô Phạm Thị Xuyến Giáo viên trường Tiểu học Long An A 50,000
14757 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100,000
14758 Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100,000
14759 Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
14760 Cô Trần Thị Kim Thái Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 200,000
14761 Ông Nguyễn Văn Quang Long Hiệp,  Long An , Long Hồ 100,000
14762 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên  PTTH Phạm Hùng, Long Hồ 100,000
14763 Bé Thái Vinh, Thiện Nhân Cty Long Vinh, TPVL 50,000
14764 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hậu Thành, Long Hồ 50,000
14765 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Vũng Liêm 400,000
14766 Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THCS Long An A, Long Hồ 100,000
14767 Nguyễn Thị Cẩm Bình Giáo viên Trường THCS Long An A, Long Hồ 100,000
14768 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường THCS Long An A, Long Hồ 100,000
14769 Lương Văn Mười Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
14770 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50,000
14771 Coô Nguyễn Thị Kim Chi Nguyên Hiệu trưởng Trường Vĩnh Xuân 50,000
14772 Cô Giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân 50,000
14773 Ông Bửu Pháp P1, Tp Vĩnh Long 100,000
14774 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 20,000
14775 32 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 500,000
14776 Bà Hoàng Thị Minh P3, Tp Vĩnh Long 200,000
14777 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14778 Chú Út Ngợi Chủ tịch Hội NCT xã Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14779 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14780 Chú Tám Hợi NCT Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14781 Cô giáo Út Giáo viên hưu, Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14782 Cô Chính Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14783 Chú Thiếm Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14784 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14785 Phạm Thanh Thảo Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14786 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14787 Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14788 Chú Tám Thổ Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
14789 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14790 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14791 Cô Huệ Nhạn Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
14792 Cháu Thanh Húy Thành Trung, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14793 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14794 Cô Thủy Thành Trung, Bình Tân 100,000
14795 Tiệm bán ống nhựa Kim Trân 2 Thành Trung, Bình Tân 400,000
14796 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14797 Anh Hai Tâm Xe ôm Thanh Đức, Long Hồ 100,000
14798 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14799 Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
14800 Tiệm ô tô Duy Đăng Thành Trung, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
14801 Chị Ngọc Hòa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *