STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9170 Cô Sáu Tiếp 62D Nguyễn Văn Lâu, P8, TPVL 400,000
9171 Ly The Van TPHCM 400,000
9172 Luu Thi Thu Ngoc 50,000
9173 Bạn xem đài 500,000
9174 Le Bach Hoa 200,000
9175 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
9176 Nguyen Ho Thao Trang 50,000
9177 Ngo Thi Thanh Thuy 1,000,000
9178 Công ty TNHH Loan Trâm 71A Đường 2/9 P1, TPVL 8,400,000
9179 Nguyen Lam Van Tuong P1, TPVL 50,000
9180 Chị Tư K1, P2, TPVL 200,000
9181 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 150,000
9182 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50,000
9183 Chị Hận P8, TPVL 200,000
9184 Anh Nghi Bến Tre 2,000,000
9185 Chị số 39 Chợ Vĩnh Long 1,000,000
9186 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 150,000
9187 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50,000
9188 Ta Huu Binh 500,000
9189 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200,000
9190 Trần Thị Tuyết Oanh TPCT 100,000
9191 Tổ từ thiện Năm Râu Bình Tân, Vĩnh Long 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *