Xem phiên bản di động
    

‘Vĩnh Long’

Nông thôn ngày nay: Vĩnh Long triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nông thôn ngày nay: Vĩnh Long triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phóng sự: Vĩnh Long tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi

Phóng sự: Vĩnh Long tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi

Phóng sự: Vĩnh Long hướng đến sự hài lòng về chất lượng y tế

Phóng sự: Vĩnh Long hướng đến sự hài lòng về chất lượng y tế

Bàn trà Xuân: Vĩnh Long chào xuân mới năm 2019

Bàn trà Xuân: Vĩnh Long chào xuân mới năm 2019

Vĩnh Long đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hơn 37,5 tỷ đồng thực hiện ứng phó hạn, xâm nhập mặn 2019

Vĩnh Long đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hơn 37,5 tỷ đồng thực hiện ứng phó hạn, xâm nhập mặn 2019

Trong năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ kinh phí hơn 37 tỷ rưỡi đồng nạo vét kênh thủy lợi tạo nguồn cấp nước và bơm tát hỗ trợ.

Vĩnh Long chú trọng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

Vĩnh Long chú trọng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

Theo đánh giá của ngành chức năng, với việc tập trung thu hút mời gọi đầu tư, phát triển năng lực sản xuất mới … nên tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp. Đến nay tỷ trọng khu vực công nghiệp chiếm trên 13% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

Vĩnh Long cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Vĩnh Long cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp tại địa phương, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long

10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long

Nhìn lại chặng đường trong năm qua, tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

Chuyên đề kinh tế: Vĩnh Long phát huy vai trò công nghiệp chế biến

Chuyên đề kinh tế: Vĩnh Long phát huy vai trò công nghiệp chế biến

Nông nghiệp bền vững: Vĩnh Long nỗ lực nâng cao chất lượng đàn bò thịt

Nông nghiệp bền vững: Vĩnh Long nỗ lực nâng cao chất lượng đàn bò thịt
 
 
 
 
 
 
Liên kết