Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng chất lượng, giá trị, tỉnh Vĩnh Long tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện thực tiễn sản xuất và đáp ứng yêu cầu thị trường. Hiện tại, tỉnh đã xây dựng vùng nguyên liệu khóm phục vụ chế biến, xuất khẩu, kết nối các tổ chức nông dân với doanh nghiệp hướng đến xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *