Đánh cắp số phận

Nhằm thúc đẩy phát triển xu hướng thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở Thông tin và truyền thông, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Vĩnh Long cùng hiệp hội thương mại điển tử tổ chức Tọa đàm chủ đề: “Thương mại điện tử, chính sách và giải pháp” nhằm thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử ở Vĩnh Long, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *