Bên bờ hạnh phúc

Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, công tác chuyển đổi số của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2022 có nhiều thuận lợi. Tỉnh cũng đẩy mạnh ký kết hợp tác toàn diện, thực hiện chuyển đổi số với các trường đại học, doanh nghiệp viễn thông công nghệ trên địa bàn, thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số ở các lĩnh vực: y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ… nhằm thúc đẩy phát triển 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *