Bên bờ hạnh phúc

2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng để tạo đà hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của giai đoạn 2021 – 2025. Thế nhưng, tăng trưởng kinh tế quý I – 2023 của tỉnh Vĩnh Long chỉ đạt 0,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với tăng trưởng GDP bình quân của cả nước là 3,32%. Do đó, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu kế hoạch của năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *