Đơn vị bầu cử số 1

Xem đầy đủ tiểu sử và quá trình công tác của ông Đỗ Đình Gần

 

Xem đầy đủ tiểu sử và quá trình công tác của bà Trần Thị Thu Hà

 

Xem đầy đủ tiểu sử và quá trình công tác của bà Trương Thanh Thuận

 

Xem đầy đủ tiểu sử và quá trình công tác của bà Trương Ngọc Nhung

 

Xem đầy đủ tiểu sử và quá trình công tác của ông Đặng Minh Quân

 

Xem đầy đủ tiểu sử và quá trình công tác của ông Lê Phước Thành

 

Xem đầy đủ tiểu sử và quá trình công tác của bà Lưu Mỹ Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *