Còn không đầy 10 ngày nữa cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày hội toàn dân, người dân cần phát huy tốt quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân. Tất cả đã và đang được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, đúng quy định pháp luật về bầu cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *