Xem đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thị Hồng Huyến

 

Xem đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thanh Long

 

Xem đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thanh Phong

 


Xem đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

Xem đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Huỳnh Thu

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Quốc hội được bầu là: 03 người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *