Khi kết hôn ai cũng muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vững bền, không ai nghĩ rằng mình cần phải tìm hiểu hoặc xác định đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng. Tuy nhiên, từ thực tế xét xử ngành chức năng đã đưa ra khuyến cáo rằng việc am hiểu pháp luật về hôn nhân sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm thiểu những tranh chấp không đáng có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *