Nếu người phạm tội có được các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, giảm bớt hình phạt tù hoặc xem xét cho hưởng án treo. Vậy, những tình tiết nào sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *