Cho vay tài sản là một trong những hoạt động diễn ra phổ biến, nhằm hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng, pháp luật hiện hành đã có nhiều quy định để điều tiết lãi suất đối với hoạt động này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *