Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách khoan hồng dành cho những người lầm lỗi, cải tạo tốt có thể trở về với gia đình sớm hơn thời gian bị tuyên án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *