Trong Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật cao nhất của nước ta đã có quy định “…Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý…”. Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống vẫn có không ít trường hợp vi phạm quy định này và cái giá phải nhận đó là bản án tù giam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *