Pháp luật dân sự Việt Nam cho phép người tặng, cho tài sản có quyền đòi lại tài sản mà mình đã tặng, cho nhưng phải đáp ứng các điều kiện được pháp luật quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *