Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn, pháp luật đã có những quy định bắt buộc về phòng cháy, chữa cháy tùy vào ngành nghề, lĩnh vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *