Làn sóng dịch COVID – 19 lần thứ 4 đã gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Để khống chế dịch bệnh hiệu quả, nhiều văn bản đã được ban hành, yêu cầu cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc để ổn định tình hình, và phát triển kinh tế – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *