Pháp luật hiện hành đã có những quy định riêng khi tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi, trong đó, có việc lấy lời khai và hỏi cung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *