Trong thời gian qua, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *