Hình ảnh của mỗi cá nhân là một trong những quyền gắn với người này, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Vì thế, việc sử dụng hình ảnh của một người để thực hiện các hành vi sai trái, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *