Di chúc miệng hay còn gọi là di chúc bằng lời nói, là hình thức phân chia tài sản sau khi qua đời được pháp luật cho phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *