Trong Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào ngày 12/8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu đến hết ngày 30/8/2022 tất cả các địa phương trên cả nước phải kết thúc việc giải ngân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *