Ngày 24/4 , Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 15/2020 quy định chi tiết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *