Thực tế xét xử tại tòa án các cấp thời gian qua cho biết, nhờ người khác đứng tên nhà, đất là một trong những tranh chấp xảy ra phổ biến. Trong đó, rất nhiều trường hợp người nhờ đứng tên nhà, đất phải rơi vào tình huống mất toàn bộ tài sản, nếu có lấy lại được tài sản thì cũng phải trải qua một hành trình đầy khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *